S1
S2
S3

Aktualności

Dziś jest 19.07.2018
Informacja

UWAGA!  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMKNIĘCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach uprzejmie informuje, że z dniem 22 marca br. Biblioteka będzie zamknięta dla użytkowników. Powyższa decyzja związana jest z planowanym skontrum księgozbioru (na podstawie przepisów Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.).

Po zakończonym skontrum, zbiory będą przygotowane do przeprowadzki do nowej siedziby na dworcu, gdzie planuje się otwarcie Biblioteki. Przewidywany termin otwarcia - koniec lipca.

Przepraszamy za utrudnienia.

Powiatowy Punkt Książki Mówionej

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki usłudze w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach.

Miło jest nam poinformować, że kartuska Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:
- Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;
- Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Obecnie Biblioteka dysponuje już ośmioma takimi urządzeniami, które stanowią zasób Powiatowego Punktu Książki Mówionej mieszczącego się przy Wypożyczalni dla Dzieci MiPBP w Kartuzach, ul. Gdańska 15.

Dodatkowo PPKM otrzymał od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,LARIX” im. Henryka Ruszczyca kolejne tytuły książek o różnorodnej tematyce, dzięki czemu obecna baza cyfrowych książek mówionych wynosi już 1601 tytułów.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza Biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Klub Integracji SpołecznejKlub Integracji Społecznej
to projekt dofinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem  projektu jest : Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu ze UE: 1 949 999,88 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt Klub Integracji Społecznej to element kompleksowej rewitalizacji Centrum Kartuz - aktywizacja społeczno zawodowa, skierowany jest do 153 osób (100K i 53M) - klientów pomocy społecznej zamieszkujących obszar nr 1 Centrum określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz z co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym osoby
z niepełnosprawnością.

Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia osób w tym rodzin i społeczności lokalnej.

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach. Projekt realizowany jest z Partnerem - Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach wyłonionym w drodze konkursu. Partner zaangażowany będzie w części zadań dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników.   
Plakat    GALERIA