Mapa powiatu kartuskiego
Dziś jest 19.07.2018

Stężyca

Adres:

Godziny otwarcia:Gminna Biblioteka w Stężycy

 • poniedziałek 8:00 - 17:00
 • wtorek 8:00 - 17:00
 • środa 8:00 - 15:00
 • czwartek 8:00 - 17:00
 • piątek 8:00 - 17:00

Godziny otwarcia:Filia Kamienica Szlachecka

 • poniedziałek 8:00- 16:00
 • wtorek 8:00 - 16:00
 • środa 8:00 - 15:00
 • czwartek 8:00 - 16:00
 • piątek 8:00- 16:00

Godziny otwarcia: Filia Szymbark

 • poniedziałek 11:00 - 16:00
 • wtorek nieczynne
 • środa 11:00 - 16:00
 • czwartek 11:00 - 16:00
 • piątek 11:00 - 16:00

Historia Biblioteki

Gromadzka Biblioteka w Stężycy rozpoczęła swoją działalność 20 października 1948 roku, jako punkt biblioteczny prowadzony przez Leonarda Cichosza. Jej kierownikiem był Łucjan Lubiński. Punkt rozpoczął swoją działalność w pomieszczeniu u państwa Wryczów, dysponując księgozbiorem liczącym 100 woluminów i obsługiwał 12 czytelników. Ograniczał się do wąskiego grona miłośników książek. Z dniem 1 sierpnia 1949 roku bibliotekarzem został Zygfryd Kropidłowski, w tym czasie księgozbiór liczył 923 woluminy.

W dniu 01.09.1950 roku Uchwałą Rady Gminy przyznano bibliotece osobny lokal w mieszkaniu prywatnym (u państwa Gańskich) i powołano bibliotekarkę Marię Zielke, która pracowała w tej placówce do 1982 roku. Kilkakrotnie dokonywano zmian lokalizacji biblioteki. Przeniesiona została do kolejnego wynajętego pomieszczenia stanowiącego własność państwa B. H. Szmyt. Później - w roku 1978 do wyremontowanych pomieszczeń po szkole podstawowej. Lokal obejmował wypożyczalnię i czytelnię.
Przez 20 lat w tej siedzibie koncentrowała się praca biblioteki. Była ona utrudniona ze względu na trudną sytuację lokalową. Zmusiło to bibliotekę do „wyjścia z książką” poza główną siedzibę i utworzenia punktów bibliotecznych w następujących miejscowościach: Klukowa Huta, Gołubie, Żuromino, Pierszczewo i Zgorzałe. Mieściły się one w szkołach, a księgozbiory w nich były systematycznie wymieniane.
W 1975 roku w wyniku reorganizacji administracji państwowej Biblioteka otrzymała nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy, a w jej skład weszły Gromadzkie biblioteki z Szymbarku i Kamienicy Szlacheckiej jako filie. Od 1.06.1979 roku powołano drugi etat i bibliotekarką została Gabriela Formela, której od 1982 roku powierzono obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy. Pod jej pieczą biblioteka działa i rozwija się po dzień dzisiejszy. Pracownikiem tej książnicy od 1.09.1982 roku do 31.05.2001 roku była Zofia Kulwikowska, krótki okres czasu pracowała Lucyna Kosznik od 25.07.1988r. do 22.11.1988r. Następnie zatrudniona została Krystyna Gańska, a od 01.11.1988r. do 31.12.1998r. Pracowała bardzo krótko. Od 20.02.1989, aż do chwili obecnej Elżbieta Płotka.
W dniu 28 kwietnia 1998 r. przekazano placówce nowy lokal zajmujący część budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15, stanowiącego własność Gminy. Rozlokowano ją na parterze. Takie usytuowanie placówki jest bardzo korzystne, szczególnie dla czytelników starszych i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ten moment wyznaczył punkt zwrotny w dziejach GBP w Stężycy, która po raz pierwszy znalazła pomieszczenie rokujące warunki jej rozwoju.