MiPBP Kartuzy
Mapa powiatu kartuskiego
Dziś jest 03.03.2024

Stężyca

Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Stężycy

ul. Królewska 6, 83-322 Stężyca
tel./fax 58 684 33 54
e-mail: gbp.stezyca@op.pl
https://www.facebook.com/BibliotekaStezyca/

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-15
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16
Sobota: nieczynne


Filia w Szymbarku

ul. Długa 25
83-315 Szymbark
tel. 58 684 38 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00 - 15:00 - prace wewnętrzne
Czwartek 8:00-16:00
Piątek  8:00-16:00
Sobota    nieczynne


Gromadzka Biblioteka w Stężycy rozpoczęła swoją działalność 20 października 1948 roku jako punkt biblioteczny prowadzony przez Leonarda Cichosza. Jej kierownikiem był Łucjan Lubiński.

Punkt rozpoczął swoją działalność w pomieszczeniu u państwa Wryczów, dysponując księgozbiorem liczącym 100 woluminów i obsługiwał 12 czytelników. Ograniczał się do wąskiego grona miłośników książek. Z dniem 1 sierpnia 1949 roku bibliotekarzem został Zygfryd Kropidłowski, w tym czasie księgozbiór liczył 923 woluminy.

1 września 1950 roku uchwałą Rady Gminy Stężyca przyznano Bibliotece osobny lokal w mieszkaniu prywatnym (u państwa Gańskich) i powołano bibliotekarkę Marię Zielke, która pracowała w tej placówce do 1982 roku.

Kilkakrotnie dokonywano zmian lokalizacji Biblioteki, która następnie została przeniesiona do kolejnego wynajętego pomieszczenia stanowiącego własność państwa Szmytów. Później, w roku 1978, Bibliotekę przeniesiono do wyremontowanych pomieszczeń po szkole podstawowej. Lokal obejmował wypożyczalnię i czytelnię.

Przez 20 lat w tej właśnie siedzibie koncentrowała się praca Biblioteki. Praca była utrudniona ze względu na trudną sytuację lokalową. Zmusiło to pracowników książnicy do „wyjścia z książką” poza główną siedzibę i utworzenia punktów bibliotecznych w następujących miejscowościach: Klukowa Huta, Gołubie, Żuromino, Pierszczewo i Zgorzałe. Punkty te mieściły się w szkołach, a księgozbiory w nich były systematycznie wymieniane.

W 1975 roku w wyniku reorganizacji administracji państwowej Biblioteka otrzymała nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy, a w jej skład weszły Gromadzkie Biblioteki w Szymbarku i Kamienicy Szlacheckiej jako filie.

1 czerwa 1979 roku bibliotekarką została Gabriela Formela (drugi etat w Bibliotece), której w 1982 roku powierzono obowiązki dyrektora. Pod jej pieczą Biblioteka działa i rozwija się po dzień dzisiejszy.

Pracownikiem książnicy od 1 września 1982 do 31 maja 2001 r. roku była Zofia Kulwikowska, pracowały w niej też Lucyna Kosznik oraz Krystyna Gańska. Od 20 lutego 1989 r. aż do chwili obecnej bibliotekarzem w Stężycy jest Elżbieta Płotka.

28 kwietnia 1998 r. przekazano placówce nowy lokal zajmujący część budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15, stanowiącego własność Gminy. Rozlokowano ją na parterze. Takie usytuowanie placówki jest bardzo korzystne, szczególnie dla czytelników starszych i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ten własnie moment wyznaczył punkt zwrotny w dziejach Biblioteki w Stężycy, która po raz pierwszy znalazła pomieszczenie rokujące warunki jej rozwoju.Partnerzy Biblioteki