MiPBP Kartuzy
O Bibliotece
Dziś jest 22.06.2024

Historia

Historia działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach


Historia

Powyżej: S
trona tytułowa pierwszej kroniki Biblioteki w Kartuzach.


1945

Wadim Lincow utworzył bibliotekę w pomieszczeniu przy ul. Jeziornej 18 w Kartuzach. Była ona zalążkiem przyszłej Biblioteki Powiatowej. Pierwszym czytelnikiem był dr Henryk Kotowski

1947
Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej mianowano Wadima Lincowa

1948
Bibliotekę przeniesiono do lokalu przy ul. Kościuszki 22

1949
Biblioteka otrzymała rangę powiatowej. Uruchomiono biblioteki gminne w powiecie kartuskim

1951
Księgozbiór przeniesiono na ul. 1 Maja 11. Biblioteka mieściła się tam aż do lutego 1993 r. W tym roku powstał również oddział dla dzieci

Historia
Powyżej: Wadim Lincow z kartuskimi bibliotekarzami w 1953 r.


1954

Został uchwalony statut biblioteki. Utworzono działy specjalistyczne: organizacyjno-administracyjny, instrukcyjno-metodyczny, gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów

1958
Biblioteka zakupiła telewizor. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki mogli oglądać programy telewizyjne

1960
Przeniesiono Wypożyczalnię dla Dzieci do budynku przy ul. Gdańskiej 15

1962

Uruchomiono Czytelnię przy ul. Parkowej

1963
Zmarł Wadim Lincow. Kierownikiem Biblioteki została Ewa Nosewicz

1965
Zlikwidowano Czytelnię, jej lokal został przejęty przez Dom Kultury

Historia
Powyżej: Strona z kroniki Biblioteki, 1965 r.1966
Został sporządzony katalog księgozbioru dziecięcego

1973
Uruchomiono filię literatury społeczno-politycznej przy ul. Majkowskiego

1974
Wprowadzono wolny dostęp do książek

1975
Nastąpiła zmiana systemu administracji państwowej. Bibliotekę Powiatową przemianowano na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. W skład sieci Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej weszły placówki Sianowie, Kiełpinie i Mirachowie. Nastąpiła likwidacja stanowisk instruktorów

1976
Powstanie Czytelni Popularnonaukowej

1977
Powołano Komisję zakupu księgozbioru spośród pracowników Biblioteki

1979
Wprowadzono zakup księgozbioru dla wszystkich placówek przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku

Historia
Powyżej: Strony z kroniki Biblioteki. Czytelnia i Biblioteka Dziecięca kartuskiej książnicy w 1982 r.


1990

Zlikwidowano filię literatury społeczno-politycznej

1991
Zlikwidowano punkty biblioteczne

1992
Stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej objęła Mirosława Lehman

Historia
Powyżej: Strona z kroniki Biblioteki, 1992 r.


1993
Biblioteka otrzymała pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Gdańskiej 15 oraz ul. Parkowej 3, gdzie działała do 2014 r.

W latach 1993 – 2014
przy Czytelni Popularnonaukowej funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej

1994
Zainicjowano działalność wystawienniczą Biblioteki, mającą na celu promocję artystów profesjonalnych i amatorów. Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Kartuzach swój pierwszy komputer

1995

Obchody 50-lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach

1998
Remont Biblioteki w Mirachowie

2000
Remont Wypożyczalni dla Dzieci. Uruchomienie Punktu Książki Mówionej. Przystąpienie do komputeryzacji miejskich placówek Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Obchody 55-lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Od 1 września Alina Żołnowska pełni obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach

2001
Zostało podpisane porozumienie między Zarządem Powiatu Kartuskiego i Zarządem Gminy Kartuzy. Na Jego mocy Biblioteka Publiczna w Kartuzach przejęła zadania biblioteki powiatowej i zmieniła swą nazwę na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach. Została rozbudowana siedziba filii Biblioteki w Kiełpinie

2002
Dyrektorem Biblioteki została Kazimiera Nowicka. Biblioteka otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową w Warszawie „Z ekonomią na ty”

2003
Filia Biblioteki została przeniesiona z Sianowa do budynku Gimnazjum w Staniszewie

2004
Biblioteka otrzymała komputery z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programu IKONKA. Zostały uruchomione 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu

2005
Obchody 60-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach

2006

Przeprowadzono remont i wymieniono wszystkie okna w Bibliotece

2007
W ramach programu Pomorska Sieć Informacji Regionalnej powstała Czytelnia Internetowa z 4 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do Internetu. W roku tym również zainaugurował swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki

2008
Gruntowny remont Wypożyczalni dla Dorosłych

2009
Zainstalowanie hotspotu, czyli bezprzewodowego Internetu na terenie Czytelni Popularnonaukowej

Biblioteka w Kartuzach objęta Programem Rozwoju Bibliotek

2010

Uruchomienie katalogu on-line Biblioteki

Komputeryzacja filii wiejskich

Obchody 65-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach połączone z nadaniem jej patrona, Janusza Żurakowskiego, propagatora kultury kaszubskiej w Kanadzie

2011

Centrum Informacji Turystycznej, Brama Kaszubskiego Pierścienia przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach, weszła w struktury Biblioteki. Biblioteka Publiczna w Kartuzach obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia Biblioteki Powiatowej

2012
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach wydała pierwszą książkę pt. Wrócę!, autorstwa Grazyny Pytki (1954-1971) w opracowaniu Piotra Smolińskiego

Powstał Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki działający przy Bibliotece, będący nieformalną grupą społeczników zajmujących się lokalną animacją kultury

Ukazał się 1. numer Kwartalnika Literackiego „Światło i Cień” wydawanego przez Klub i Bibliotekę

2013
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach przejęła budynek po byłym Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” przy ul. Gdańskiej 15

Zmarł Stanisław Zieliński, artysta, malarz, poeta, inicjator licznych przedsięwzięć kulturalnych w kartuskiej Bibliotece

2014
Otwarcie siedziby Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki w Kartuzach

Otwarcie nowej siedziby Filii MiPBP w Kiełpinie, która powstała przy Zespole Szkół w Kiełpinie

Przeniesienie Działu Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, Działu Administracyjno-Biurowego, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni Internetowej oraz Czytelni Popularnonaukowej do nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych

2015
Jubileusz 70-lecia działalności MiPBP w Kartuzach

2018
5 września zainaugurowano działalność Biblioteki w budynku Dworca Integracyjnego w Kartuzach (na piętrze). Książnica zyskała nowoczesne wyposażenie. To nowy rozdział w historii Biblioteki


Historia
Powyżej: Dworzec Integracyjny w Kartuzach. Na I piętrze mieści się obecnie Biblioteka

2018 c.d.
Przystąpienie MiPBP w Kartuzach do projektu Klubu Integracji Społecznej dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest elementem kompleksowej rewitalizacji Centrum Kartuz

Rozszerzenie nowej oferty multimedialanej dla czytelników kartuskiej Biblioteki - bezpłatny dostęp do platformy e-booków Legimi

2019
Otwarcie Punktu Bibliotecznego w Staniszewie

Otwarcie filii bibliotecznej w Kiełpinie w ramach projektu "Wspólna Chata - utworzenie domu kreatywności i aktywności poprzez adaptację przyparafialnego zabytku w Kiełpinie". Dzięki projektowi powstało nowe miejsce lokalizacji Biblioteki Publicznej oraz baza dla działań kulturalnych związanych np. z wystawami, spotkaniami z mieszkańcami Kiełpina i ich twórczością

2020
Uruchomienie wrzutni książek / trezora za pomocą którego Czytelnicy mogą zwracać wypożyczone zbiory biblioteczne

2022
Dyrektorem Biblioteki został dr Piotr Smoliński, który jest związany z naszą Książnicą od 2011 roku


Partnerzy Biblioteki