O Bibliotece
Dziś jest 19.07.2018

Historia

1945 - Wadim Lincow utworzył bibliotekę w pomieszczeniu przy ul. Jeziornej 18 w Kartuzach. Była ona zalążkiem przyszłej Biblioteki Powiatowej. Pierwszym czytelnikiem był dr Henryk Kotowski.

1947 - Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej mianowano Wadima Lincowa.

1948 - Bibliotekę przeniesiono do lokalu przy ul. Kościuszki 22.

1949 - Biblioteka otrzymała rangę powiatowej. Uruchomiono biblioteki gminne w powiecie kartuskim.

1951 - Księgozbiór przeniesiono na ul.1 Maja 11. Biblioteka mieściła się tam aż do lutego 1993 r. W tym roku powstał również oddział dla dzieci.

1954 - Został uchwalony statut biblioteki. Utworzono działy specjalistyczne: organizacyjno - administracyjny, instrukcyjno - metodyczny, gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

1958 - Biblioteka zakupiła telewizor. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki mogli oglądać programy telewizyjne.

1960 - Przeniesiono Wypożyczalnię dla Dzieci do budynku przy ul. Gdańskiej 15.

1962 - Uruchomiono Czytelnię przy ul. Parkowej.

1963 - Umarł Wadim Lincow. Kierownikiem biblioteki została Ewa Nosewicz.

1965 - Zlikwidowano Czytelnię, jej lokal został przejęty przez Dom Kultury.

1966 - Został sporządzony katalog księgozbioru dziecięcego.

1973 - Uruchomiono filię literatury społeczno - politycznej przy ul. Majkowskiego.

1974 - Wprowadzono wolny dostęp do książek.

1975 - Nastąpiła zmiana systemu administracji państwowej. Bibliotekę Powiatową przemianowano na Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną. W skład sieci Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej weszły placówki Sianowie, Kiełpinie i Mirachowie. Nastąpiła likwidacja stanowisk instruktorów.

1976 - Powstanie Czytelni Popularnonaukowej.

1977 - Powołano "Komisję zakupu księgozbioru" spośród pracowników Biblioteki.

1979 - Wprowadzono zakup księgozbioru dla wszystkich placówek przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

1990 - Zlikwidowano filię literatury społeczno - politycznej.

1991 - Zlikwidowano punkty biblioteczne.

1992 - Stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej objęła Mirosława Lehman.

1993 - Biblioteka otrzymała pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Gdańskiej 15 oraz ul. Parkowej 3, gdzie działała do 2014 r.
W latach 1993 - 2014 przy Czytelni Popularnonaukowej funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej "it".
W tym roku także zainicjowano działalność wystawienniczą mającą na celu promocję artystów profesjonalnych i amatorów. Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Kartuzach swój pierwszy komputer.

1995 - Obchody 50 - lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach.

1998 - Remont biblioteki w Mirachowie.

2000 - Remont Wypożyczalni dla Dzieci. Uruchomienie Punktu Książki Mówionej. Przystąpienie do komputeryzacji miejskich placówek Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Obchody 55 - lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Od 1 września Alina Żołnowska pełni obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach.

2001 - Zostało podpisane Porozumienie między Zarządem Powiatu Kartuskiego i Zarządem Gminy Kartuzy. Na Jego mocy Biblioteka Publiczna w Kartuzach przejęła zadania biblioteki powiatowej i zmieniła swą nazwę na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach. Została rozbudowana siedziba filii Biblioteki w Kiełpinie.

2002 - Dyrektorem Biblioteki została Kazimiera Nowicka. Biblioteka otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową w Warszawie pt.: "Z ekonomią na ty".

2003 - Filia Biblioteki została przeniesiona z Sianowa do budynku Gimnazjum w Staniszewie.

2004 - Biblioteka otrzymała komputery z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programuIKONKA. Zostały uruchomione 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostepem do internetu.

2005 - Obchody 60- lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach.

2006 - Przeprowadzono remont i wymieniono wszystkie okna w Bibliotece.

2007 - W ramach programu Pomorska Sieć Informacji Regionalnej powstała Czytelnia Internetowa z 4 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do internetu. W roku tym również zainaugurował swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki.

2008 - Gruntowny remont Wypożyczalni dla Dorosłych.

2009 - Zainstalowanie hotspotu - bezprzewodowego internetu na terenie Czytelni Popularnonaukowej.

2009 - Biblioteka w Kartuzach objęta Programem Rozwoju Bibliotek.

2010 - Uruchomienie katalogu on-line Biblioteki.

2010 - Komputeryzacja filii wiejskich.

2010 - Obchody 65-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach, połączone z nadaniem patrona - Janusza Żurakowskiego (propagatora kultury kaszubskiej w Kanadzie).

2011- Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach weszła w struktury Biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Kartuzach obchodziła jubileusz 10- lecia istnienia Biblioteki Powiatowej.

2012 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach wydała pierwszą książkę pt.: "Wrócę!" G. Pytki w opracowaniu Piotra Smolińskiego.

 Ukazał się 1. numer Kwartalnika Literackiego "Światło i Cień".

2013 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach przejęła budynek po byłym Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" przy ul. Gdańskiej 15.

Zmarł Stanisław Zieliński - artysta, malarz, poeta, inicjator licznych przedsięwzięć kulturalnych w  kartuskiej bibliotece.

2014 - Otwarcie siedziby Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki w Kartuzach.

2014 - Otwarcie nowej siedziby Filii MiP BP w Kiełpinie, która powstała przy Zespole Szkół w Kiełpinie.

2014 - Przeniesienie Działu Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, Działu administracyjno-biurowego, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni Internetowej oraz Czytelni Popularnonaukowej do nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych.

2015 - Jubileusz 70. lecia działalności MiP BP w Kartuzach.