S1
S2
S3

Aktualności

Dziś jest 16.12.2017
METROPOLITALNA KARTA DO KULTURY

METROPOLITALNA KARTA DO KULTURY OD 01 WRZEŚNIA 2017 R. DOSTĘPNA
W KARTUSKIEJ BIBLIOTECE

Posiadanie tej karty niesie ze sobą wiele korzyści: - umożliwia wypożyczanie książek w Trójmiejskich Bibliotekach Publicznych, a także w Bibliotekach w Bobowie, Bolszewie, Luzinie, Pucku, Redzie, Rumi, Starogardzie Gdańskim, Trąbkach Wielkich, Przodkowie oraz Wejherowie; - karta ta uprawnia do korzystania ze zniżek w instytucjach kultury, do których zaliczamy: teatry, muzea, kina, kawiarnie oraz wiele innych. Pełną listę partnerów znaleźć można na stronie: Zniżki Karty do Kultury.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów oraz nabycia Metropolitalnej Karty do Kultury!

Lektury

Z dniem 4 września 2017 r. dzieci i młodzież, po dwumiesięcznej przerwie, wróciły do swoich obowiązków szkolnych, do których należy między innymi czytanie lektur.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w swoich zbiorach posiada również lektury dla uczniów w tradycyjnym wydaniu książkowym.

 

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego

Biblioteka Publiczna w Kartuzach zaprasza do korzystania z Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach zaprasza do korzystania z katalogu on-line Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego. Baza jest tworzona od 2012 r. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna w Gdańsku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Od 1 kwietnia 2016 r. kartuska biblioteka włączyła się również do współtworzenia bazy, w której można odnaleźć opisy bibliograficzne artykułów z czasopism lokalnych i regionalnych. Przez naszą Bibliotekę opracowywane są bieżące artykuły dotyczące powiatu kartuskiego zawarte w Expressie Powiatu Kartuskiego, Gazecie Kartuskiej, Głosie Kaszub, Kurierze Kaszubskim i Tygodniku Kartuzy (dodatku do Dziennika Bałtyckiego).

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego jest dostępna na stronie naszej Biblioteki oraz na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: www.wbpg.org.pl.

Historie kartuzian

Zapisz siebie i swoich bliskich w historii kartuzian!

Historie kartuzian” to projekt realizowany przez Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach. Koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Smoliński, od 5 lat prowadzący klub, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel.

Patronat honorowy nad projektem objęli Janina Kwiecień, starosta kartuski oraz Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. Patroni główni: Xero Land, fotokontakt.pl. Patronat medialny: expresskaszubski.pl, kartuzy.info, Głos Kaszub, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski, magazynkaszuby.pl.

Kartuzy, jak każde miasto, ma swoje anegdoty i tajemnice oraz skarby – przedmioty, które są nieodłącznym elementem tworzącym historię miejsca. Każdy z nas przechowuje w domu pamiątki, które są nie tylko świadectwem historii rodzinnej, ale również łączą się z przeszłością miasta, w którym żyjemy, w którym mieszkali nasi przodkowie oraz, być może, będą żyć nasze dzieci.

Dlatego apelujemy: poszperajcie w zapomnianych szufladach, walizkach, albumach! U babć i dziadków, u rodziców, we własnym domu. Na strychach, w piwnicach i gdzie tylko możecie coś ciekawego odnaleźć! Pokażcie nam Wasze pamiątki oraz podzielcie się z nami Waszymi osobistymi historiami. Zapiszcie tym samym siebie oraz swoich bliskich w historii kartuzian!

Projekt „Historie kartuzian” jest adresowany do wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją osobistą bądź rodzinną historią związaną z Kartuzami. Celem projektu jest integracja mieszkańców, budowanie i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wydanie albumu pt. Historie kartuzian nastąpi w 2018 roku.