MiPBP Kartuzy
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Noc
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Noc
Piękne i nowoczesne wnętrza
Piękne i nowoczesne wnętrza
Wypożyczalnia dla Dzieci. Miejsce spotkań
Wypożyczalnia dla Dzieci. Miejsce spotkań
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Dzień
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Dzień
Bogaty księgozbiór Biblioteki
Bogaty księgozbiór Biblioteki
Otwarcie Dworca Integracyjnego
Otwarcie Dworca Integracyjnego
Łączenie sztuk. Zespół muzyczny
Łączenie sztuk. Zespół muzyczny
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Dzień 2
Biblioteka na Dworcu Integracyjnym (I p). Dzień 2
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne 2
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne 2
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne 3
Animacja kultury na Rynku. Plenery artystyczne 3
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach

Aktualności

Dziś jest 28.05.2023

Kartuzy po Angielsku

 

Kartuzy po Angielsku to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas IV-VI. Jest to seria ośmiu warsztatów językowych, w których wykorzystamy infrastrukturę, historię i kulturę naszego miasta do przyswojenia i utrwalenia podstawowego angielskiego słownictwa i struktur gramatycznych.

Skąd takie połączenie? Z pasji prowadzącej projekt, Bernadety Węzeł, do trzech elementów. Po pierwsze - chcemy aby młodzi kartuzianie zobaczyli i doświadczyli, jak wiele Kartuzy mogą zaoferować im samym i jak wiele oni mogą zrobić dla swojego miasta.

Drugim elementem jest sam język angielski - chcemy pokazać uczestnikom, że to nie tylko przedmiot szkolny, ale przede wszystkim przepustka do swobodnego i samodzielnego funkcjonowania w globalnej, anglojęzycznej rzeczywistości, do której należą również Kartuzy! Pokażemy, jak w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności, którymi uczniowie już dysponują, do opisywania otaczającej ich rzeczywistości, wyrażania i realizowania swoich potrzeb oraz załatwiania codziennych spraw.

Trzeci element to zamiłowanie do efektywnej nauki, a więc takiej, która dzięki połączeniu aktywnego działania, różnorodnych form, praktycznych zastosowań i osobistego zaangażowania najskuteczniej i najtrwalej zapada i w pamięć i w serce, motywując tym samym do dalszej nauki.

Miejscem tych wyjątkowych spotkań nieprzypadkowo stała się Biblioteka im. J. Żurakowskiego w Kartuzach. To prawdziwa i przyjazna uczniom świątynia nauki, a dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji na dworcu kolejowym, również okno na świat, które uczestnikom naszego projektu chcemy otworzyć jak najszerzej.

Projekt rusza 17 września. Zapraszamy!

 

 

 

INFORMACJA

 

WAŻNE!

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biblioteki nr 07/2022 z dnia 30 sierpnia br.,

od dnia 1 września br. ustala się opłatę za przetrzymaną książkę w wysokości 0,30 zł za jeden dzień zwłoki.

Wokół ludowego łabędzia

 

W miniony czwartek (25 sierpnia 2022) w Kiełpinie w filii Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach odbyły się drugie zajęcia w ramach projektu pn. Wokół ludowego łabędzia – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino.

Pierwsze zajęcia miały charakter organizacyjny oraz zapoznawczy. Ponadto omówiono „Motyw łabędzia w kulturze polskiej oraz kulturze kaszubskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury oraz ikonografii” – warsztaty z książką.

25 sierpnia w czasie zajęć powtórzony został materiał z warsztatu nr 1 oraz omówiony „Motyw łabędzia w piśmiennictwie na temat Kiełpina” (warsztaty z książką).

Został osiągnięty następujący cel: uczestnicy zajęć uzyskali wiedzę na temat tego, jak różnie był przedstawiany łabędź od zarania dziejów oraz jakie miał znaczenie w różnych kulturach i w różnym czasie. Praca w grupach polegała na wyszukiwaniu w różnego rodzaju książkach dotyczących sołectwa Kiełpino motywu łabędzia. Został osiągnięty także jeszcze jeden cel: uczestnicy uzyskali wiedzę na temat tego, jak dawniej przedstawiany był łabędź w Kiełpinie oraz najbliższym kręgu kulturowym i jakie kumulował znaczenia w lokalnej społeczności.

Przypominamy: Motyw łabędzia jest niezwykle ważny dla mieszkańców Kiełpina. Zwierzę to znajduje się nawet w nieoficjalnym „herbie” Kiełpina. Nie bez powodu…

Temat kolejnych warsztatów, które odbędą się już w najbliższy czwartek, 1 września: Tworzenie legendy związanej z Kiełpinem oraz motywem łabędzia (warsztaty pisarskie).

Uczestnicy dowiedzą się czym jest legenda, poznają przykłady legend, dowiedzą się jakie są przykłady legend dotyczących Kiełpina, jak napisać legendę. Rozpoczną pisanie własnej legendy o Kiełpinie z motywem łabędzia. Pracę będą kontynuowali w domu, zaś następne spotkanie będzie poświęcone odczytywaniu legend oraz ich ew. udoskonalaniu wspólnie z prowadzącym.

Zapraszamy wszystkich chętnych w czwartki o godz. 17:00 do filii Biblioteki w Kiełpinie. Zakończenie projektu: 20 października 2022 r. Można się jeszcze zapisać pod numerem tel.: 783-163-943, mimo że osiągnęliśmy już limit miejsc.

Cele projektu:

- Integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wspieranie włączenia społecznego mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego rękodzieła poprzez organizację cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych w okresie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem ludowego kaszubskiego malarstwa na szkle;

- Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kiełpino na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu poprzez udział w warsztatach osób dotychczas niezaangażowanych w życie kulturalne sołectwa, emerytów, rencistów oraz osób wykluczonych społecznie (m.in. osób niepełnosprawnych) jak również poprzez udział wszystkich uczestników projektu w tym ww. w konkursie zorganizowanym na zakończenie projektu mającym za zadanie wyłonić produkt lokalny w postaci pamiątki z sołectwa Kiełpino dedykowanej turystom.

Efekty realizacji operacji:

- Organizacja cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych;

- Organizacja konkursu dla uczestników zajęć;

- Stworzenie kilkudziesięciu prac artystycznych, w tym rękodzieł opartych na tradycji ludowej, z motywem łabędzia nawiązującego do nazwy oraz historii i herby sołectwa Kiełpino;

- Stworzenie wystawy prac konkursowych uczestników warsztatów;

- Opracowanie przez uczestników oraz przedstawienie jednego lokalnego produktu artystycznego adresowanego do turystów z motywem łabędzia stanowiącego swoistą pamiątkę z odwiedzin w Kiełpinie i okolicach (laureat konkursu);

- Nastąpi integracja społeczna i międzypokoleniowa reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób);

- Nastąpi wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób);

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023 realizuje operację pn. „Wokół ludowego łabędzia” – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino, której celem jest aktywizacja, integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino oraz wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej poprzez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego i rękodzieła.

W ramach operacji odbywa się cykl warsztatów dotyczących motywu łabędzia, od którego pochodzi nazwa wsi i sołectwa Kiełpino oraz konkurs dla uczestników warsztatów na wykonanie produktu lokalnego. Efektem realizacji operacji będzie wykonanie prac artystycznych przez uczestników warsztatów, stworzenie wystawy prac konkursowych, aktywizacja oraz wzmocnienie poczucia integracji i włączenia społecznego, a także zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców sołectwa Kiełpino.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl. 

Wokół ludowego łabędzia

 

 

Książki w języku ukraińskim

Książki w języku ukraińskim
Partnerzy Biblioteki