MiPBP Kartuzy
Kontakt
Dziś jest 22.06.2024

Czytelnia Popularnonaukowa

Czytelnia Popularnonaukowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

ul. Dworzec 4, 83-300 Kartuzy

Budynek Dworca Integracyjnego, I piętro

tel. 58 685 15 38

e-mail:czytelnia@biblioteka.kartuzy.plPoniedziałek              900   -   1700

Wtorek                      900   -  1700

Środa                       900  -  1700

Czwartek                    900  - 1700

Piątek                        900  -  1700 

W soboty biblioteka czynna wg harmonogramu dostępnego na stronie głównej w godz. 800-1300
Zamówienia na publikacje książkowe i materiały biblioteczne prosimy składać telefonicznie:
58 685 15 38 lub e-mailowo na dres: w.dorosli@biblioteka.kartuzy.pl.Zachęcamy też do korzystania z darmowej dla naszych czytelników bazy e-booków na platformie Legimi.

Kody dostępu można uzyskać telefonicznie: 58 685 15 38 lub pisząc na adres e-mail: w.dorosli@biblioteka.kartuzy.pl.


Wypożyczone zbiory biblioteczne można zwracać do wrzutni/trezora umieszczonego w holu Dworca Integracyjnego przy schodach prowadzących do Biblioteki.


HISTORIA

Czytelnia Popularnonaukowa została utworzona w 1962 r. i mieściła się w Domu Kultury przy ul. Parkowej w Kartuzach. W 1965 r. następuje likwidacja placówki. Z kolei rok 1976 przynosi reaktywację pierwszej w mieście Czytelni Popularnonaukowej przy ul. 3 Maja.

Pierwszym pracownikiem Czytelni była Małgorzata Jakusz-Kudelska. W 1993 r. Czytelnia została przeniesiona wraz z innymi działami Biblioteki do pomieszczeń po byłym Miejskim Domu Kultury przy ulicy Parkowej 3 i funkcjonowała tam do końca sierpnia 2014 r.

19 listopada 2014 r. Czytelnia rozpoczęła swoją działalność w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku Biblioteki przy ul. Gdańskiej 15.

W latach 1993-2014 przy Czytelni działał Punkt Informacji Turystycznej, w którym można było uzyskać dane o regionie i mieście oraz zakupić mapy, foldery, pocztówki.

Księgozbiór placówki na dzień 30 czerwca 2017 r. liczył 9 tys. 404 woluminy. Odnotowano 3 tys. 350 odwiedzin, udostępniono 7 tys. 247 pozycji.


Czytelnia Popularnonaukowa

Czytelnicy mają do dyspozycji:


księgozbiór podręczny: encyklopedie popularne i tematyczne, słowniki językowe i tematyczne, leksykony;

księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy, np.: pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomii, biznesu i zarządzania, religii, filozofii, literatury;

albumy ze starymi zdjęciami Kartuz, kroniki Hufca Harcerstwa Kartuzy;

różnego rodzaju poradniki, przewodniki turystyczne;

płyty CD/DVD;

księgozbiór regionalny, który częściowo jest spuścizną po Izabeli Trojanowskiej i stanowi bazę centrum informacji o regionie. Stan księgozbioru regionalnego wynosi ok. 700 vol. i obejmuje publikacje z zakresu historii, geografii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa Kaszub, foldery, przewodniki, mapy.


Najbardziej unikatowymi zabytkami piśmienniczymi, znajdującym się w kartuskiej Czytelni, są:


Majkowski A., Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej, PTK, Warszawa 1924,

Węsierski J., Ziemia kartuska, Zarząd Woj. Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Gdańsk 1961,

Gulgowski I., Kaszubi, Orbis, Kraków 1924.

Z księgozbioru Czytelni Popularnonaukowej korzysta się tylko na miejscu. Za zgodą bibliotekarza dopuszcza się możliwość wypożyczenia książek na zewnątrz. Można wypożyczyć do 2 woluminów na okres do 3 dni. Warunkiem wypożyczenia jest uiszczenie kaucji w wysokości 50 zł za 1 książkę. Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty, który jest warunkiem odbioru kaucji.

Czytelnia udostępnia 38 tytułów czasopism, które chętnie są czytane przez osoby poszukujące pracy, młodzież, osoby starsze.


Placówka posiada prasę:


codzienną: „Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Znajdź to” (dawne „Anonse”), „Praca”;

regionalną: „Gazeta Kartuska”, „Głos Kaszub”, „Express Powiatu Kartuskiego”, „Pomerania”, „Kurier Kaszubski”, „Na Kaszubach”, „Tygodnik Kartuzy”;

społeczno-polityczną: „Do Rzeczy”, „Wprost”, „Gazeta Polska codziennie”, „Gazeta Polska – Strefa Wolnego Słowa”, „Newsweek”, „W Sieci”;

popularnonaukową: „Aura”, „Charaktery-psychologia”, „Chip-komputer”, „Biblioteka w Szkole”, „Bibliotekarz”, „Focus”, „Karta-historia”, „Nowe Książki”, „Poradnik Bibliotekarza”;

religijną: „Gość Niedzielny”, „List”, „Pielgrzym”, „W Rodzinie”;

inną: „Claudia”, „Coqito”, „Cztery Kąty”, „Motor”, „Pani”, „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Poradnik Domowy”, „Zdrowie”.


Czytelnia Popularnonaukowa


Placówka posiada bogaty zasób regionalnych czasopism oprawnych. Najstarsze czasopisma, Dzienniki Urzędowe, pochodzą z 1928 r.


Poza tym archiwizowane są „Pomerania” (od 1969), „Gazeta Kartuska” (od 1991), „Głos Kaszub” (od 1992), „Tygodnik Kartuzy” (od 1996), wycinki prasowe dot. Kaszub (od 1992), „Echa Regionu Kaszub” (od 2003), „Jantarowe Szlaki” (od 1995), „Kurier Kaszubski” (od 2009), „Goniec Kartuski” (od 1999), „Express Powiatu Kartuskiego” (od 2009).


Dział prowadzi wycinki prasowe z „Dziennika Bałtyckiego” oraz materiałów okolicznościowych dotyczących powiatu kartuskiego. Stanowią one ważne źródło dokumentujące najważniejsze wydarzenia w regionie.

Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Na prośbę czytelników sprowadzane są książki z innych bibliotek na koszt zamawiającego. Użytkownicy Czytelni mogą skorzystać z usług ksero materiałów bibliotecznych, skanowania oraz drukarki.

Od 2004 r. dzięki programowi Ikonka czytelnicy mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu, jak również z bezprzewodowego internetu hot-spot. Dział Czytelni odpowiedzialny jest za promocją działań bibliotecznych na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.kartuzy.pl oraz jej profilu na Facebooku.


Do połowy 2014 r. Czytelnia była miejscem spotkań z kulturą, sztuką oraz osobami dzielącymi się swoimi pasjami z innymi. Odbyły się tutaj liczne spotkania autorskie, promocje książek o różnorodnej tematyce, wernisaże i wystawy prac, prelekcje oraz wycieczki uczniów ze szkół powiatu kartuskiego. Czytelnicy Biblioteki i mieszkańcy Kartuz mogli spotkać się z wieloma osobistościami, cenionymi propagatorami kultury kaszubskiej. Odbyło się wiele spotkań autorskich połączonych z promocjami książek.


Panie pracujące w Czytelni prowadzą działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Organizowane są lekcje biblioteczne, regionalne, tematyczne. Spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami pozwalają propagować czytelnictwo oraz dostarczać użytkownikom nowych kompetencji cyfrowych.

Ważnym elementem działań skierowanych do najmłodszych użytkowników kartuskiej Biblioteki są zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Zrealizowano dotąd dwa programy cyfrowe Owce w Sieci oraz Sieciaki.pl. W Polsce oba projekty zostały przygotowane i realizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Z kolei patronat nad podejmowanymi działaniami objęła Fundacja Orange.


Czytelnia Popularnonaukowa

Na fotografiach poniżej: tak wyglądała kartuska Czytelnia przed 5 września 2018 roku. Dzisiaj zdjęcia te są już historyczne.


Partnerzy Biblioteki