Kontakt
Dziś jest 19.07.2018

Czytelnia Popularnonaukowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

ul. Gdańska 15

83 - 300 Kartuzy
tel. (58) 681 01 85
(58) 681 15 15 wew.25
e-mail:czytelnia@biblioteka.kartuzy.pl

parter budynku biblioteki pokój nr 2

poniedziałek    900-1900
wtorek    900-1700
środa   1000-1600
czwartek   900-1700
piątek   900-1700
sobota   900-1400

 

 

 
Historia

Czytelnia Popularnonaukowa została utworzona w 1962 r. i mieściła się w Domu Kultury przy ul. Parkowej w Kartuzach. W 1965 r. następuje likwidacja placówki. Z kolei rok 1976 przynosi reaktywację pierwszej w mieście Czytelni Popularnonaukowej przy ul. 3 Maja. Pierwszym pracownikiem była Małgorzata Jakusz-Kudelska. W 1993 r. Czytelnia została przeniesiona wraz z innymi działami biblioteki do pomieszczeń po byłym Miejskim Domu Kultury przy ulicy Parkowej 3 i funkcjonowała tam do końca sierpnia 2014 r. 19 listopada 2014 r. Czytelnia zaczęła swoją działalność w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku Biblioteki przy ul. Gdańskiej 15. W latach 1993-2014 przy Czytelni działał Punkt Informacji Turystycznej, w którym można było uzyskać dane o regionie i mieście oraz zakupić mapy, foldery, pocztówki. 

Księgozbiór 
Księgozbiór placówki na dzień 30 czerwca 2017 r. liczył 9404 vol. Odnotowano 3350 odwiedzin, udostępniono 7247 pozycji.

Czytelnicy mają do dyspozycji : 
• księgozbiór podręczny: encyklopedie popularne i tematyczne, słowniki językowe i tematyczne, leksykony
• księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy np.: pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomi, biznesu i zarządzania, religii, filozofii, literatury
• albumy ze starymi zdjęciami Kartuz, kroniki Hufca Harcerstwa Kartuzy
• różnego rodzaju poradniki, przewodniki turystyczne
• płyty CD/DVD
• księgozbiór regionalny, który częściowo jest spuścizną po Izabeli Trojanowskiej i stanowi bazę centrum informacji o regionie. Stan księgozbioru regionalnego wynosi ok. 700 vol. i obejmuje publikacje z zakresu historii, geografii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa Kaszub, foldery, przewodniki, mapy. Najbardziej unikatowymi zabytkami piśmienniczymi, znajdującym się w kartuskiej Czytelni to: Majkowski A., Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej, PTK, Warszawa 1924, Węsierski J., Ziemia kartuska, Zarząd Woj. Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Gdańsk 1961, Gulgowski I., Kaszubi, Orbis, Kraków 1924.

Z księgozbioru Czytelni Popularnonaukowej korzysta się tylko na miejscu. Za zgodą bibliotekarza dopuszcza się możliwość wypożyczeń książek na zewnątrz. Można wypożyczyć do 2 woluminów na okres do 3 dni. Warunkiem wypożyczenia jest uiszczenie kaucji w wysokości 50 zł za 1 książkę. Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty, który jest warunkiem odbioru kaucji. 


Prasa
Czytelnia udostępnia 38 tytułów czasopism, które chętnie są czytane przez osoby poszukujące pracy, młodzież, osoby starsze. Placówka posiada prasę:

  • codzienną - Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Znajdź to (dawne Anonse), Praca
  • regionalną - Gazeta Kartuska, Głos Kaszub, Express Powiatu Kartuskiego, Pomerania, Kurier Kaszubski, Na Kaszubach, Tygodnik Kartuzy 
  • społeczno-polityczną -  Do Rzeczy, Wprost, Gazeta Polska codziennie, Gazeta Polska -Strefa Wolnego Słowa, Newsweek, W Sieci
  • popularnonaukową - Aura, Charaktery-psychologia, Chip-komputer, Biblioteka w Szkole, Bibliotekarz, Focus, Karta-historia, Nowe  Książki, Poradnik Bibliotekarza 
  • religijną - Gość Niedzielny, List, Pielgrzym, W Rodzinie
  • inne - Claudia, Coqito, Cztery Kąty, Motor, Pani, Pomorskie Wieści Rolnicze, Poradnik Domowy, Zdrowie. 

Placówka posiada bogaty zasób regionalnych czasopism oprawnych. Najstarsze czasopisma - Dzienniki Urzędowe pochodzą z 1928 r. Poza tym archiwizowana jest Pomerania (od 1969 r.), Gazeta Kartuska (od 1991 r.), Głos Kaszub (od 1992 r.), Tygodnik Kartuzy (od   1996 r.), wycinki prasowe dot. Kaszub (od 1992 r.), Echa Regionu Kaszub (od 2003 r.), Jantarowe Szlaki (od 1995 r.), Kurier Kaszubski (od 2009 r.), Goniec Kartuski (od 1999 r.), Express Powiatu Kartuskiego (od 2009 r.). Dział prowadzi wycinki prasowe z Dziennika Bałtyckiego oraz materiałów okolicznościowych dotyczących powiatu kartuskiego. Stanowią one ważne źródło dokumentujące najważniejsze wydarzenia w regionie.

Usługi
Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Na prośbę czytelników sprowadzane są książki z innych bibliotek na koszt zamawiającego. Użytkownicy Czytelni mogą skorzystać z usług ksero materiałów bibliotecznych, skanowania oraz drukarki.

Komputeryzacja
Od 2004 r. dzięki programowi ,,Ikonka" czytelnicy mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu, jak również z bezprzewodowego internetu hot-spot.  Dział Czytelni odpowiedzialny jest za promocją działań bibliotecznych na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.kartuzy.pl oraz jej profilu na Facebook’u.

Działalność kulturalno-oświatowa
Do połowy 2014 r. Czytelnia była miejscem spotkań z kulturą, sztuką oraz osobami dzielącymi się swoimi pasjami z innymi. Odbyły się tutaj liczne spotkania autorskie, promocje książek o różnorodnej tematyce, wernisaże i wystawy prac, prelekcje oraz  wycieczki uczniów  ze szkół powiatu kartuskiego.Czytelnicy biblioteki i mieszkańcy Kartuz mogli spotkać się z wieloma osobistościami, cenionymi propagatorami kultury kaszubskiej. Odbyło się wiele spotkań autorskich połączonych z promocjami książek. Biblioteka w Kartuzach gościła m.in. prof. Cezarego Obracht- Prondzyńskiego (O historii Kaszubów), Eugeniusza Pryczkowskiego (Wspomnienia kaszubskich Sybiraków), Sylwię Bykowską (Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności w woj. gdańskim po II wojnie światowej), Edmunda Puzdrowskiego (Kartuzy- serce Kaszub), Tomasza Fopke (Esemesë do Pana Boga, Szlachama kusków), spotkanie z załogą „Kaszëbë Team”. Można było podziwiać wystawy - „Monotypie” Z. Sapały, Obrazki kartuskiego malarza i poety S. Zielińskiego, porcelanę ręcznie robioną, wykonaną w pracowni HochArt z Chmielna, „Karpaty i Bałkany” Jacka Jarosika, a także cykliczne wystawy młodzieży z ZSO nr 2 w Kartuzach „To znowu my po raz…”oraz tradycyjne kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne przygotowane przez osoby niepełnosprawne.

Pracownice Czytelni prowadzą działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Organizowane są lekcje biblioteczne, regionalne, tematyczne. Spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami pozwalają propagować czytelnictwo oraz dostarczać użytkownikom nowych kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem działań skierowanych do najmłodszych użytkowników kartuskiej biblioteki są zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Zrealizowano dotąd dwa programy cyfrowe „Owce w Sieci” oraz „Sieciaki.pl”. W Polsce oba projekty zostały przygotowane i realizowane przez Polskie Centrum Programu Safer  Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Z kolei patronat nad podejmowanymi działaniami objęła Fundacja Orange. 


Opinie oraz sugestie dotyczące działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach można składać w księdze skarg i wniosków, która dostępna jest w siedzibie instytucji na I piętrze budynku - pokój 17 (Kartuzy, ul. Gdańska 15).