MiPBP Kartuzy

Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Dziś jest 20.04.2024Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki
Na zdjęciu powyżej: Grażyna Pytka, patronka Klubu. Wejdź, aby dowiedzieć się więcej.


Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicznej powstał w 2011 roku.


Zrzesza ludzi aktywnych twórczo, zwłaszcza na niwie literatury. Zajmuje się wydawaniem tomów poezji i książek prozatorskich, jak również pracą społeczną na rzecz lokalnej społeczności.

Został założony przez Stanisława Zielińskiego (1933-2013), artystę malarza z Kartuz, Kazimierę Sochę, ówczesną dyrektor MiPBP, jak również Piotra Smolińskiego, nauczyciela, wówczas doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie dyrektora naszej Książnicy.


XI 2021

Organizacja wystawy twórczości nieżyjącego kartuskiego artysty Rajmunda Grzeni – wspólnie z Muzeum Kaszubskim

VI-VIII 2019
Organizacja III Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Swoje dzieła zaprezentowali artyści związani z Kartuzami, ponadto z gdańską WL4 Przestrzenią Sztuki Mleczny Piotr. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie, rysunki etc.

VI 2019
Remont cokołu pomnika dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach oraz aranżacja przestrzeni wokół tego pomnika - w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, wspólnie m.in. z Urzędem Miejskim

VI 2018

Rozpoczęcie procesu tworzenia parku przy Kolegiacie Kartuskiej - jako pomysłodawca wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz (lider) oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców

IV 2018
Upamiętnienie nasadzeniami lip przy Kolegiacie Kartuskiej osób szczególnie zasłużonych dla powstania zakonu Kartuzów w stolicy Kaszub — jako pomysłodawca wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców

XI 2017
Ustanowienie, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, monumentu mnicha kartuskiego przy Kolegiacie Kartuskiej. Jest to plenerowa czytelnia książek

VI-IX 2018
Organizacja II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Swoje dzieła zaprezentowali artyści związani z Kartuzami, ponadto z gdańską WL4 Przestrzenią Sztuki. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie, rysunki etc.


VI-IX 2017

Organizacja I Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Swoje dzieła zaprezentowali artyści związani z Kartuzami, ponadto z gdańską WL4 Przestrzenią Sztuki. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie, rysunki etc.

VI 2017
Wehikuł Czasu Mieszkańców Kartuz (z Muzeum Kaszubskim)

XI 2016
Ustawienie kamienia pamiątkowego z wyrytym wierszem Stanisława Zielińskiego przy kartuskiej lipie przyklasztornej, najstarszym pomniku przyrody w mieście. Utworzenie „Ławeczki Stanisława Zielińskiego”

IV 2016
Nagroda Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” za dotychczasowe osiągnięcia

II 2016
Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego za Wybitne Zasługi w Twórczości Artystycznej oraz na rzecz Upowszechniania Kultury Wśród Mieszkańców Województwa Pomorskiego. Wieczór pięciolecia istnienia Klubu, w czasie którego naszymi gośćmi byli m.in. Krystyna i Stefan Chwinowie

Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki
Powyżej: Siedziba Klubu w latach 2013-2018 przy ul. Gdańskiej 15. Na ścianach obrazy kartuskich artystów: Grzegorza Napierały oraz Stanisława Zielińskiego.

VI 2015

Wydanie tomów poezji Bożeny Gniado pt. To miasto mnie natchnęło oraz Marty Goluch Poezje

VI 2013
Wymiany nagrobka poetki z Dzierżążna, Grażyny Pytki (akcja społeczna związana ze zbiórką funduszy na ten cel)

VI 2013
Wydanie tomu poezji Stanisława Zielińskiego oraz organizacja pośmiertnej wystawy jego obrazów

IV 2013
Wyróżnienie Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” za dotychczasowe osiągnięcia


XII 2012

Wystawa malarstwa Stanisława Zielińskiego, Grzegorza Napierały oraz Piotra Smolińskiego w „Kawiarence Pod Refektarzem”

IX 2012 - VI 2015
Wydawanie Kwartalnika Literackiego „Światło i Cień” oraz organizacja wystaw towarzyszących spotkaniom

X 2012 – IV 2013
Organizacja oraz współprowadzenie wykładów dotyczących polskiej poezji w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach (II miejsce w woj. pomorskim w konkursie na najlepszy projekt związany z czytelnictwem, ogłoszonym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Conrada w Gdańsku). Także promocja tomu poezji Grażyny Pytki

V 2012
Wydania tomu poezji Grażyny Pytki, autorki odkrytej przypadkowo dzięki niezwykłemu nagrobkowi znajdującemu się na kartuskim cmentarzu


XI 2011

Wydanie tomu poezji Piotra Smolińskiego pt. Pieśń Pogańska

X 2011 – V 2012
Organizacja cyklu wystaw poetyckich w przedsionku Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach

IX-2011 – VI 2014
Akcja ratowania od zapomnienia i zniszczenia obrazów Grzegorza Napierały, artysty malarza z Kartuz

IX 2011
Przyjaźń Stanisława Zielińskiego i Piotra Smolińskiego. Połączyła nas Grażyna Pytka, zaś poznała Ania Trepczyk z Centrum Kultury "Kaszubski Dwór". Wszystko zaczęło się także dzięki p. dyrektor kartuskiej Biblioteki

Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki                                                                                  Odwiedź nas na Facebooku (wejdż)


Najważniejszym przedsięwzięciem Klubu jest organizacja Plenerów Artystczynych na Rynku w Kartuzach, od 2017 r., dzieki wsparciu Gminy Kartuzy oraz sposorów prywatnych.


Organizacja


Plenerów Artystycznych
na Rynku w Kartuzach,

promujących sztukę artystów
lokalnych oraz twórców pomorskich,

jak również umożliwiających
mieszkańcom Kartuz kontakt
ze sztuką oraz oferujących naukę
malarstwa, rysunku, rzeźby itd.


I Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach


3 czerwca 2017 r. Artyści: Grzegorz Napierała, Zenon Sapała (malarstwo, rzeźba)

18 czerwca 2017 r. Artysta: Czesław Podleśny (rzeźba)

8 lipca 2017 r. Artystki: Grażyna Kunicka, Iwona Jurkiewicz (malarstwo, rzeźba)

22 lipca 2017 r. Artystka: Adriana Majdzińska (malarstwo, rzeźba)

12 sierpnia 2017 r. Artyści: Tomasz Gos, Anna Gross (nie odbył się z powodu zniszczenia przez nawałnicę wystawy ustawionej dn. 11 sierpnia; malarstwo)

12 września 2017 r. Artyści: Piotr Kuchta, Stanisław Zieliński (fotografia, poezja)


II Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach


3 lipca 2018 r. Artyści: Anna Gross, Tomasz Gos (malarstwo)

21 lipca 2018 r. Artystka: Magdalena Pela (malarstwo)

11 sierpnia 2018 r. Artyści: Rafał Borkowski, Izabela Borkowska (malarstwo, rzeźba, fotografia)

25 sierpnia 2018 r. Artystka: Magdalena Nowak (cyjanotypia, malarstwo)

1 września 2018 r. Artyści: Grupa Czesława, wypał raku (ceramika)

7 września 2018 r. Artyści: Adriana Majdzińska, Czesław Podleśny (rzeźba, malaratwo)

10-20 września 2018 r. Wystawa podsumowująca II Plener Artystyczny (fotografia)


III Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach


9 czerwca 2019 r. Artyści: Krystyna Bielak, Piotr Kuchta  (rysunek, fotografia)

30 czerwca 2019 r. Artyści: Edyta Szalewska, Joel Młynarski  (rzeźba)

20 lipca 2019 r.Wystawa prac małych artystów z Kartuz, wspólnie z Grupą Inicjatyw Twórczych „AdaSIE”
oraz William Szekspir „Hamlet” - Teatr Walny  (teatr lalki i jednego aktora)

3 sierpnia 2019 r. Artyści: Grupa Czesława, wypał raku  (ceramika)

25 sierpnia 2019 r. Artysta: Mariusz Burdek  (rzeźba)


Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Plenery artystyczne polegają na:

Prezentacji dzieł artystów w przestrzeni
publicznej, na Rynku w Kartuzach,
tj. na placu w centrum miasta;

Animacji kulturalnej w postaci możliwości
pobrania bezpłatnie nauki malarstwa,
rysunku, rzeźby itd. przez 2-3 godziny
na Rynku pod kierunkiem artysty, który
jest autorem wystawy;

Spotkaniu artysty z mieszkańcami,
w tym z dziećmi i młodzieżą oraz możliwości
zadawania mu pytań związanych
z działalnością artystyczną,
którą wykonuje.


Członkowie Klubu m.in.:

Przywożą i odwożą artystów wraz z ich
dziełami, które będą prezentowane na wystawie;

Ustawiają elementy ekspozycji;
Ustawiają wraz z artystami dzieła na wystawie;

Towarzyszą artyście przez dwa dni: w przeddzień oraz w dzień wystawy;
Są obecni na Rynku przez cały czas trwania wystawy, w godz. 10:00 - 20:00;

Nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia.


Cel działania:

Pokazać mieszkańcom Kartuz dzieła
sztuki, których prawdopodobnie nigdy
nie zobaczyliby w galerii;

Pozwolić mieszkańcom Kartuz wejść
w interakcję z dziełem sztuki oraz artystą;

Zainteresować mieszkańców Kartuz sztuką oraz uzmysłowić im,
czym jest lub może być sztuka oraz dlaczego jest ważna;

Pozwolić mieszkańcom Kartuz, w tym dzieciom i młodzieży,
„odkryć w sobie artystę” i przekonać się, że każdy może być artystą.Sponsorem głównym Plenerów jest Urząd Miejski w Kartuzach, dzięki któremu artyści otrzymują wynagrodzenie za wystawę oraz przeprowadzone warsztaty.

Poza tym organizację Pleneru wspierają sponsorzy - dzięki nim możliwe jest opłacenie kosztów zakupu paliwa (transport dzieł), rezerwacji hoteli, wyżywienia itd.

Plenery są organizowane przy współpracy z: BEMOL EVENT, WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku (patronat artystyczny) oraz Fundacją Wspólnota Gdańska (patronat artystyczny). Patronat honorowy objął Burmistrz Kartuz.

IV Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach nie odbył się w związku z epidemią koronawirusa. Planujemy organizację kolejnego pleneru w roku 2021.


Ponadto stale opiekujemy się:


rzeźbą mnicha kartuskiego umiejscowioną przy Kolegiacie Kartuskiej oraz jej otoczeniem,

pomnikiem dra A. Majkowskiego umiejscowionym przy kartuskim szpitalu oraz jego otoczeniem,

głazem z wyrytym wierszem Stanisława Zielińskiego umiejscowionym pod lipą przyklasztorną - oraz jego otoczeniem,

grobem Grażyny Pytki na cmentarzu w Kartuzach.Partnerzy Biblioteki