Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Dziś jest 21.10.2020


Na zdjęciu powyżej: Grażyna Pytka, patronka Klubu. Wejdź, aby dowiedzieć się więcej.


Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicznej powstał w 2011 roku, swoją siedzibę otrzymał w roku 2013.


Zrzesza ludzi aktywnych twórczo, zwłaszcza na niwie literatury. Zajmuje się wydawaniem tomów poezji i książek prozatorskich, jak również pracą społeczną na rzecz lokalnej społeczności.

Został założony przez Stanisława Zielińskiego (1933-2013), artystę malarza z Kartuz, Kazimierę Sochę, dyrektor MiPBP, jak również Piotra Smolińskiego, nauczyciela, doktoranta Filologicznego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Gdańskiego.

Od roku 2017 Klub ściśle współpracuje z Towarzystwem Miłośników Kartuz.


VI 2018

Rozpoczęcie procesu tworzenia parku przy Kolegiacie Kartuskiej - wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz (lider) oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. Dokonanie nasadzeń tysiąca kwiatów tamże

IV 2018
Upamiętnienie nasadzeniami lip przy Kolegiacie Kartuskiej osób szczególnie zasłużonych dla powstania zakonu Kartuzów w Stolicy Kaszub — wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz (lider) oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców

XI 2017
Ustanowienie, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, monumentu mnicha kartuskiego przy Kolegiacie Kartuskiej. Jest to plenerowa czytelnia książek

VI-IX 2018
Organizacja II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Swoje dzieła zaprezentowali artyści związani z gdańską. WL4 Przestrzenią Sztuki. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie, rysunki etc.


VI-IX 2017

Organizacja I Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach

VI 2017
Wehikuł Czasu Mieszkańców Kartuz (z Muzeum Kaszubskim)

XI 2016
Ustawienie kamienia pamiątkowego przy kartuskiej lipie przyklasztornej, najstarszym pomniku przyrody w mieście. Utworzenie „Ławeczki Stanisława Zielińskiego”

IV 2016
Nagroda Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” za dotychczasowe osiągnięcia

II 2016
Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego za Wybitne Zasługi w Twórczości Artystycznej oraz na rzecz Upowszechniania Kultury Wśród Mieszkańców Województwa Pomorskiego. Wieczór pięciolecia istnienia Klubu, w czasie którego naszymi gośćmi byli m.in. Krystyna i Stefan Chwinowie


Powyżej: siedziba Klubu przy ul. Gdańskiej 15.

VI 2015

Wydanie tomów poezji Bożeny Gniado pt. To miasto mnie natchnęło oraz Marty Goluch Poezje

VI 2013
Wymiany nagrobka poetki z Dzierżążna, Grażyny Pytki (akcja społeczna związana ze zbiórką funduszy na ten cel)

VI 2013
Wydanie tomu poezji Stanisława Zielińskiego oraz organizacja pośmiertnej wystawy jego obrazów

IV 2013
Wyróżnienie Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” za dotychczasowe osiągnięcia


XII 2012

Wystawa malarstwa Stanisława Zielińskiego, Grzegorza Napierały oraz Piotra Smolińskiego w „Kawiarence Pod Refektarzem”

IX 2012 - VI 2015
Wydawanie Kwartalnika Literackiego „Światło i Cień” oraz organizacja wystaw towarzyszących spotkaniom

X 2012 – IV 2013
Organizacja oraz współprowadzenie wykładów dotyczących polskiej poezji w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach (II miejsce w woj. pomorskim w konkursie na najlepszy projekt związany z czytelnictwem, ogłoszonym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Conrada w Gdańsku). Także promocja tomu poezji Grażyny Pytki

V 2012
Wydania tomu poezji Grażyny Pytki, autorki odkrytej przypadkowo dzięki niezwykłemu nagrobkowi znajdującemu się na kartuskim cmentarzu


XI 2011

Wydanie tomu poezji Piotra Smolińskiego pt. Pieśń Pogańska

X 2011 – V 2012
Organizacja cyklu wystaw poetyckich w przedsionku Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach

IX-2011 – VI 2014
Akcja ratowania od zapomnienia i zniszczenia obrazów Grzegorza Napierały, artysty malarza z Kartuz

IX 2011
Przyjaźń Stanisława Zielińskiego i Piotra Smolińskiego. Połączyła nas Grażyna Pytka, zaś poznała Ania Trepczyk z Centrum Kultury. Wszystko zaczęło się udawać dzięki p. dyrektor kartuskiej Biblioteki

                                                                                  Odwiedź na na Facebooku (wejdż)


Najważniejszym przedsięwzięciem Klubu jest organizacja Plenerów Artystczynych na Rynku w Kartuzach, od 2017 r., dzieki wsparciu Gminy Kartuzy oraz sposorów prywatnych.


I Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach


3 czerwca 2017 r. Artyści: Grzegorz Napierała, Zenon Sapała (malarstwo, rzeźba)

18 czerwca 2017 r. Artysta: Czesław Podleśny (rzeźba)

8 lipca 2017 r. Artystki: Grażyna Kunicka, Iwona Jurkiewicz (malarstwo, rzeźba)

22 lipca 2017 r. Artystka: Adriana Majdzińska (malarstwo, rzeźba)

12 sierpnia 2017 r. Artyści: Tomasz Gos, Anna Gross (nie odbył się z powodu zniszczenia przez nawałnicę wystawy ustawionej dn. 11 sierpnia; malarstwo)

12 września 2017 r. Artyści: Piotr Kuchta, Stanisław Zieliński (fotografia, poezja)


II Plener Artystyczny na Rynku w Kartuzach


3 lipca 2018 r. Artyści: Anna Gross, Tomasz Gos (malarstwo)

21 lipca 2018 r. Artystka: Magdalena Pela (malarstwo)

11 sierpnia 2018 r. Artyści: Rafał Borkowski, Izabela Borkowska (malarstwo, rzeźba, fotografia)

25 sierpnia 2018 r. Artystka: Magdalena Nowak (cyjanotypia, malarstwo)

1 września 2018 r. Artyści: Grupa Czesława, wypał raku (ceramika)

7 września 2018 r. Artyści: Adriana Majdzińska, Czesław Podleśny (rzeźba, malaratwo)

10-20 września 2018 r. Wystawa podsumowująca II Plener Artystyczny (fotografia)