MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 22.06.2024

Wspomnienie o Stanisławie Zielińskim

Na Pomorzu w środowisku artystycznym był nazywany „Księciem Kartuz”. Artysta pozostawił po sobie wiele intresujących wierszy, które nadal zachowują swoją aktualność. Ostatnio odkryta nieznana część artystycznego dorobku Zielińskiego wkrótce doczeka się wydania w formie książkowej publikacji, która przybliży także czytelnikom wiele wątków niezwykle ciekawej biografii Zielińskiego.

Polecamy poniższe materiały audiowizualne:
- Stanisław Zieliński: rozmowa ze stryjem z Ameryki. Los Angeles, San Pedro, 1998 r. Niepublikowany nigdy wcześniej materiał mogący stanowić ważne źródło badań dla historyków polskiej emigracji do USA.

Stanisław Zieliński o sobie samym, prezentuje także swoje wiersze (2012 r.).

Spotkanie ze Stanisławem Zielińskim, dyrektorem Państwowego Ośrodka Maszynowego w Żukowie, przed 1980 r.

Stanisław Zieliński. Książę Kartuz. Audycja. Ok. 1983 r.
/Niepublikowany nigdy wcześniej materiał/.

Stanisław Zieliński zmarł 25 kwietnia 2013 r. w Kartuzach, tutaj też został pochowany.

Życiorys Stanisława Zielińskiego

Wspomnienie o Stanisławie Zielińskim

Partnerzy Biblioteki