MiPBP Kartuzy

Przetargi

Dziś jest 27.09.2023

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w dniu 28.03.2018 r. zamieściła w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537565-N-2018 ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn. “Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach” Materiały do pobrania: 1) Treść ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Wyjaśnienia ...

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  05.03.2018 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w dniu 05.03.2018 r. zamieściła w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526846-N-2018 ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn. “Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach”   Materiały do pobrania: 1) Treść ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załą...
Partnerzy Biblioteki