MiPBP Kartuzy
Przetargi
Dziś jest 23.05.2022

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 
05.03.2018 r.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w dniu 05.03.2018 r. zamieściła w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526846-N-2018 ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn. Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach”
 
Materiały do pobrania:
 
 
 
 
Niniejszym informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.