MiPBP Kartuzy
Galeria
Dziś jest 27.09.2023

Obchody Bezpiecznego Dnia Internetu

Obchody Bezpiecznego Dnia Internetu
Zajęcia w ramach obchodów Bezpiecznego Dnia Internetu 2015  zakończone


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach zrealizowała warsztaty edukacyjne pt.: „Owce w sieci” przeznaczone dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych. Zajęcia miały na celu propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci oraz uwrażliwianie dzieci i ich opiekunów na zjawiska cyberprzemocy. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać zagrożenia w sieci na bazie przygód sympatycznych „Owiec w sieci”. Po każdej kreskówce następowała dyskusja o zagrożeniach oraz metodach ich zwalczania. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi przeżyciami związanymi ze światem Internetu. Zajęcia wzbogacone były zabawami integrującymi grupę. Zabawa ruchowa „internetowe balony” pozwalała poznać strony internetowe, z których korzystają uczniowie. Z kolei poszukiwanie „owiec w sieci”, które ukryły się między regałami z książkami, dostarczało wielu zagadek internetowych  i wesołych odpowiedzi. Ponadto uczestnicy warsztatów układali puzzle związane z tematyką zajęć oraz odpowiadali na pytania internetowego quizu. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało słodki upominek i naklejkę przypominającą o czterech zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.

Warsztaty odbyły się w Bibliotece Publicznej w Przodkowie, SP w Koloni, Filiach MiP BP w Staniszewie, Mirachowie i Kiełpinie oraz dla uczniów SP Nr 1 i SP Nr 2 w Kartuzach. W ramach akcji odbyło się 18 spotkań, w których wzięło udział 390 dzieci.

Ogłoszono także konkurs „Dzieci ostrzegają dzieci – bądź bezpieczny w sieci” dla uczniów  klas I-VI szkół podstawowych. Konkurs dopuszczał dowolną formę plastyczną i literacką. Na konkurs wpłynęło 41 prac w formie tekstowej, plastycznej i multimedialnej. Prace nawiązywały do tematyki świata Internetu oraz wirtualnych zagrożeń. Komisja konkursowa wyróżniła osiem prac plastycznych, jedną prezentację multimedialną oraz dwie prace literackie (jedna praca indywidualna - wiersz o bezpieczeństwie w sieci oraz praca zbiorowa w postaci 13 fraszek o zagrożeniach w sieci opracowanych przez uczniów klasy VI ).
       
Uroczyste zakończenie obchodów Bezpiecznego Dnia Internetu 2015 miało miejsce 27 marca br. w siedzibie Biblioteki w Kartuzach. Na spotkanie przybyli laureaci konkursu ze Szkoły Podstawowej w Koloni, SP w Staniszewie oraz SP nr 2 w Kartuzach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z przebiegu zajęć oraz stanowiło powtórkę z omawianych zagrożeń w sieci m.in. cyberstalking, grooming, phishing, trollowanie, wyłudzanie danych osobowych, włamywanie się na konta internetowe. Na imprezie gościliśmy policjantkę  z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach młodszego aspiranta Beatę Kurek, która zatrudniona jest w komórce ds. nieletnich. Gość opowiadał o zagrożeniach w sieci oraz konsekwencjach czynów niedozwolonych w Internecie. Przestrzegała dzieci, żeby nie ufały osobom poznanym w sieci, bo nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie ekranu. Uwrażliwiła także młodych internautów,  że w Internecie każde złe słowo, nieprawdziwy komentarz zostawia ślad i może być zgłoszony jako przestępstwo internetowe. Dodatkowo spotkanie było  okazją do przypomnienia uczniom przestrzegania m.in. zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i  korzystania z pasów w samochodzie.   

Następnie nagrodzono laureatów konkursu. Zaprezentowano nagrodzoną pracę literacką i wyróżnioną prezentację  multimedialną. Wszystkie nadesłane prace zostały wyeksponowane na Sali, w której odbyło się spotkanie.
Laureaci Konkursu

Obchody Bezpiecznego Dnia Internetu

Partnerzy Biblioteki