MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 25.07.2024

Konferencja

Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim. Podsumowanie badania czytelnictwa za rok 2023 - to temat konferencji, która odbyła się w ubiegły piątek (22.03.2024) w naszej Bibliotece.

Badanie przeprowadzili między innymi na terenie powiatu kartuskiego dr Krzysztof Stachura oraz dr Piotr Zbieranek z Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – prezes Instytutu Kaszubskiego, Kierownik Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz samorządowcy: Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, zastępca Burmistrza Sylwia Biankowska.

Współgospodarzem i współorganizatorem spotkania był Jarosław Zalesiński Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Obecni byli także Wojciech Okroj - Wicedyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Dariusz Las - Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i Przewodnicząca Komisji  Kultury UMWP, jak również Władysław Zawistowski – Dyrektor Departamentu Kultury UMWP.

Do naszej Biblioteki zawitali oczywiście dyrektorzy i pracownicy bibliotek z trzech powiatów województwa pomorskiego, jak również Trójmiasta. Gościliśmy pracowników bibliotek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Gminie Pruszcz Gdański, Nowym Dworze Gdańskim, Kościerzynie, Gminie Kościerzyna, Kolbudach, Przywidzu, Pszczółkach, Stężycy, Żukowie oraz Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej.

Badanie zostało podzielone jak dotąd na dwa etapy i miało na celu zarysowanie charakterystyki sieci bibliotecznej województwa pomorskiego oraz wskazanie obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia.

Pierwsza część badania została przeprowadzona w 2022 r. i zaprezentowana w Gdańsku. Badanie obejmowało sieć placówek publicznych w województwie pomorskim, zasoby i strategie działań oraz odbiorców oferty bibliotecznej. W kolejnej części badania zaprezentowano funkcjonowanie bibliotek w opinii pracowników, praktyki kulturalne i ofertę instytucjonalną, a także kondycję bibliotek w perspektywie porównawczej.

W drugiej części badania skupiono się na środowisku bibliotek publicznych, przedstawicielach samorządu terytorialnego oraz aktywnych uczestnikach życia kulturalnego.

Łącznie na potrzeby badania zrealizowano 48 indywidualnych wywiadów – w tym dwa w naszej Bibliotece i Urzędzie Miejskim.

Podczas konferencji autorzy badania zaprezentowali jego wyniki. Zwrócili uwagę m.in. na rosnącą rolę mediów cyfrowych oraz problemy z ofertą biblioteczną, zwłaszcza jeśli chodzi o nowości wydawnicze w małych bibliotekach. Podkreślano też, że biblioteki są miejscem spędzania wolnego czasu, rozmowy oraz integracji społecznej, a niektórzy młodzi ludzie rezygnują z korzystania z bibliotek wraz z wejściem w dorosłość.

Prof. Obracht-Prondzyński poruszył również kwestie sztucznej inteligencji i rolę bibliotek dla demokracji oraz zwrócił uwagę na konieczność adaptacji instytucji do zmieniającego się świata.

Głównym tematem rozmowy oraz najważniejszym polem badania była współpraca na linii Biblioteki – Samorząd.

Wyniki badania mogą posłużyć jako punkt wyjścia do opracowania strategii rozwoju bibliotek publicznych na przyszłość.

Warto podkreślić, że w przeprowadzonym badaniu nasza Biblioteka została wskazana jako dobry przykład rozwoju.

Partnerzy Biblioteki