MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 29.03.2023

Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach - podsumowanie

W zakresie zadania „ Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach”, zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 - INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020, zakupiono projekt aranżacji wnętrza Biblioteki w nowej lokalizacji. Stylistyka wyposażenia łączy elementy nowoczesnego dizajnu – m.in. szkło, metal, oświetlenie z elementami nawiązującymi do kultury i tradycji naszego, kaszubskiego, regionu – m.in. drewno, wiklina, stylizowane krzesła, kolorystyka. Koncept wykonał dyplomowany architekt wnętrz dr. hab. Jan Sikora, autor znanych projektów m. in. Mediateka w Sopocie „Sopoteka” oraz Stacja Kultura w Rumi. Następnie przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetargi, które wyłoniły wykonawców i dostawców mebli, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD i innego wyposażenia. Kartuska Biblioteka pozyskała niezbędne, nowoczesne i kompleksowe wyposażenie, na które składają się: regały biblioteczne, stoliki, biurka, krzesła, komody, fotele, sofy, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, telewizor, rzutnik, elektroniczny ekran, serwer, 8 komputerów stacjonarnych , 8 laptopów, sprzęt peryferyjny, nowoczesne oprogramowanie, stojaki prezencyjne, stojaki reklamowe, dizajnerskie, specjalistyczne, oświetlenie i oryginalne elementy dekoracyjne.

W ramach promocji projektu i źródła dofinansowania zakupiono i umieszczono na wewnętrznej, szklanej witrynie Biblioteki napis reklamowy z logotypami projektu, nabyto gadżety - długopisy, siatki, kubki termiczne, gry domino, koszule służbowe, druki promocyjne, foldery, zaproszenia na otwarcie, prasowe artykuły promocyjne. W dniu 05 września 2018 r. zorganizowano uroczystość oficjalnego otwarcia Biblioteki z udziałem regionalnych i lokalnych władz samorządowych, dyrektorów współpracujących instytucji i stowarzyszeń, wykonawców i dostawców wyposażenia, bibliotekarzy, czytelników oraz mediów regionalnych i lokalnych. Na spotkaniu odczytano List gratulacyjny Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, który ze względu na inne obowiązki służbowe nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości. Zaproszenie wysłano także dyrektorowi Instytutu Książki Dariuszowi Jaworskiemu.

W rezultacie umiejscowienia kartuskiej Biblioteki w budynku dworca kolejowego, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego, powstało nowoczesne centrum czytelnictwa, na terenie którego ma miejsce ciągły przepływ pasażerów. Dzięki udziałowi w NPRC przestrzeń kartuskiej Biblioteki stanowi nowoczesne, o wysokim standardzie, centrum dostępu do wiedzy i kultury dla lokalnej społeczności, sprzyjające jej integracji. W obszarze całego budynku dworca Biblioteka organizuje wernisaże wystaw fotogramów, fotografii, rzeźby, rysunku, obrazów, których autorami są twórcy regionalni i lokalni. Odbywają się tu także m. in. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, promocje książek, wydarzeń historycznych, Narodowe Czytanie oraz Otwarte Dni Funduszy Europejskich.

Pracownice Biblioteki systematycznie prowadzą zajęcia skierowane do klientów pomocy społecznej - osób „wykluczonych” poprzez bezrobocie oraz do ich rodzin, w ramach projektu Klub Integracji Społecznej, który realizowany jest jako element „ Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach. Działania odbywają się w formie warsztatów pn.” Trening umiejętności i zaradności życiowej” oraz spotkań Klubu i mają na celu wskazanie uczestnikom projektu narzędzi i środków, które dadzą im możliwość podniesienia poczucia własnej wartości, zwiększą zaradność życiową i poprawią umiejętności rozwiązywania codziennych problemów, co w konsekwencji ma zwiększyć ich szanse na zdobycie stażu i zatrudnienia.

Dzięki realizacji zadań w ramach NPRC Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 - 2020” Biblioteka Publiczna w Kartuzach spełnia warunki Certyfikatu Biblioteka +, który jest prestiżowym wyróżnieniem potwierdzającym, że biblioteka funkcjonuje zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, zarówno pod względem infrastruktury , wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i obsługi czytelnika. Stworzenie nowoczesnego obszaru dla użytkowników Biblioteki, w miejscu ciągłego przepływu pasażerów komunikacji autobusowej i kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej, ma wpływ na integrację lokalnej społeczności oraz wzrost liczby osób korzystających z usług Biblioteki, a tym samym na rozwój czytelnictwa w całej Gminie Kartuzy. Dowodem na powyższe stwierdzenie są dane porównawcze z roku 2017 ( przed przeprowadzką) i roku 2019 (Biblioteka w nowej siedzibie): wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 946, wzrost liczby odwiedzin o 19.836 oraz wzrost liczby wypożyczeni o 25.735.