MiPBP Kartuzy
Spotkanie integracyjne Dyskusyjnego Klubu Książki
Dziś jest 07.07.2022

Integracyjne spotkanie Dyskusyjnych Klubów Książki z Kartuz i Stężycy

W środę, 28 sierpnia, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie integracyjne dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki z Kartuz i Stężycy. Klubowiczki ze Stężycy zostały zaproszone przez Klub z Kartuz do Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach.
Na początku spotkania uczestnicy zostali powitani przez panią Kazimierę Nowicką, dyrektora MiPBP w Kartuzach. Następnie panie moderatorki zaprezentowały działalność obu Klubów. Przy suto zastawionym stole rozmawiano o pisarzach, którzy odwiedzili oba Kluby. Wymieniono doświadczenia i podzielono się spostrzeżeniami na temat przeczytanych lektur. Klubowiczka z Kartuz pani Bożena Gniado na okoliczność spotkania napisała wiersz pt. „Klubowe spotkanie” i odczytała go oraz opowiedziała parę słów o sobie.
Następnie udano się do pobliskiej Galerii Refektarz, gdzie dyrektor dr Zofia Watrak oprowadziła grupę klubowiczek po wystawie prof. Agnieszki Cieślińskiej „Figuracje”. Z Galerii udano się do Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tam pan Zygmunt Konkol, prezes Stowarzyszenia Kolegiata Kartuska zapoznał panie z historią klasztoru, jego renowacją, zabytkami. Pełne wrażeń panie udały się na dalsze biesiadowanie i rozmowy o książkach.