Wystawa o Annie Walentynowicz
Dziś jest 27.05.2020

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach i Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz zapraszają na wystawę o Annie Walentynowicz wpisującej się w obchody Roku Anny Walentynowicz.