MiPBP Kartuzy
10 warsztaty
Dziś jest 22.06.2024

Dnia 24 kwietnia br. odbyły się ostatnie warsztaty III edycji w MiP BP w Kartuzach warsztaty pod nazwą Promocja czytelnictwa.

Celem warsztatów było zachęcenie użytkowników do aktywnego i twórczego wykorzystania wolnego czasu, promocja czytelnictwa i kartuskiej biblioteki w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, promocja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, zwiększenie zaradności życiowej, wiary we własne siły i wzrost samooceny, nabycie umiejętności samodzielnej organizacji imprezy kulturalnej, nabycie umiejętności korzystania z dostępnych zasobów ludzkich i materialnych.

Zajęcia rozpoczęły się od omówienia poprzedniego spotkania, w ramach którego odbyła się impreza wielkanocna. Podkreślono zaangażowanie i odpowiedzialność obecnych uczestników.

Następnie rozdano i omówiono harmonogram spotkań klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej" i zachęcono do włączenia się w jego działalność.

Kolejnym elementem zajęć była praca w grupach. Uczestnicy na kartkach flipchart zapisali swoje propozycje dotyczące kolejnej, planowanej na 10 maja, imprezy. Szczególny akcent położony został na umiejętności i możliwości uczestników oraz wykorzystanie zasobów własnych biblioteki. Pomysły zostały wspólnie omówione, przedyskutowane i wybrane do realizacji. Najważniejsze z nich to: przygotowanie ulotek reklamowych, balonikowe zoo, malowanie buziek dzieciom, puszczanie baniek mydlanych, czytanie bajek, projekcja multimedialna dotycząca klubu, ozdoby do dekoracji pomieszczeń bibliotecznych, kotyliony dla odwiedzających z logo klubu i funduszy europejskich, gry planszowe, teatrzyk kamishibai. Następnie rozdzielono zadania pomiędzy uczestników warsztatów.

W nawiązaniu do imprezy wielkanocnej, uczestnicy ruszyli na spacer w miejsca rewitalizowane, trasą zaproponowaną przez panią Natalię Gronda. Odwiedzając znane miejsca mieli okazję dostrzec i porozmawiać o tym, jak poprawia się wizerunek miasta dzięki projektowi rewitalizacji i zaangażowaniu mieszkańców.

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli zdjęcia z warsztatów umiejętności i zaradności życiowej. Następnie podjęli dyskusję na temat efektów pracy na warsztatach, podzielili się uwagami na temat zajęć oraz wskazali te treści, które wydały się im najbardziej przydatne dla rozwoju osobistego, przygotowania do pracy zawodowej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia zakończyły się zaproszeniem do udziału w spotkaniach klubu wraz z dziećmi i innymi osobami chętnymi z obszaru Centrum.

Partnerzy Biblioteki