MiPBP Kartuzy
Klub środowiskowy dla rodziców, młodzieży i dzieci - zajęcia
Dziś jest 27.09.2023

Od kwietnia do czerwca w kartuskiej Bibliotece obywały się warsztaty Klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Celem zajęć była integracja lokalnego środowiska poprzez wspólne działanie, wzmocnienie poczucia więzi z miejscem zamieszkania, prawidłowe odnajdywanie się w środowisku lokalnym, rozwijanie kreatywności, pomysłowości i zaradności, aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego.

Dodatkowym celem spotkań było zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez nabycie umiejętności językowych na poziomie dostosowanym do uczestnika, nabycie umiejętności praktycznej obsługi platformy e-learningowej, zwiększenie zaradności życioweji poczucia własnej wartości oraz zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego i społeczno-kulturowego.

Zadaniem spotkań Klubu było także zintegrowanie lokalnego środowiskai przybliżenie uczestnikom dobrych wzorców działań na rzecz społeczności lokalnej. Realizując ten cel uczestnicy wzięli udział w pracach przy porządkowaniu terenu wokół odrestaurowanego pomnika dra Aleksandra Majkowskiego przy ulicy Ceynowy. Renowacja postumentu oraz jego otoczenia odbyła się w ramach Kartuskich Inicjatyw mieszkańców realizowanych w projekcie Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.

 

Partnerzy Biblioteki