MiPBP Kartuzy
8. warsztaty
Dziś jest 25.07.2024

Dnia 03.04.2019 r. odbyły się 8 warsztaty w ramach treningu umiejętności i zaradności życiowej pt. Spotkanie ze sztuką – bądź kreatywny.

Celem warsztatów było: zaplanowanie imprez kulturalnych klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu Klub Integracji Społecznej (kwiecień-czerwiec), aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego, aktywizacja społeczno-kulturowa grupy, wskazanie możliwości łatwego dostępu do dóbr kultury i sztuki, zwiększenie zaradności życiowej, wiary we własne siły i wzrost samooceny, zdobycie wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania i miejsc rewitalizowanych w ramach projektu.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad działalności Klubu oraz zachęcenia do aktywizacji całych rodzin w ramach projektu. Wspólnie przedyskutowano pomysły na zaplanowane imprezy dla mieszkańców obszaru Centrum i okolic. Następnie rozdzielono zadania na warsztaty wielkanocne.

Uczestnicy indywidualnie i w grupach kontynuowali prace związane z przygotowaniem imprezy: projektowali zaproszenia, wykonywali elementy do wykorzystania na warsztatach oraz do wystroju sali, zdobili jajka, które zostaną wręczone zaproszonym gościom. Wykorzystali do tego celu zakupione materiały kreatywne oraz surowce wtórne. Dodatkowo zebrano materiały do kroniki Klubu.

Ważną częścią spotkania był spacer miejscami rewitalizowanymi (ul. Dworcowa, Rynek, Ławka Niepodległości w Parku im. Finka, ul. Klasztorna, Park Solidarności, ul. Klasztorna, Kolegiata, Gaj Świętopełka). W Centrum Informacji Turystycznej na ulicy Klasztornej uczestnicy spotkali się z pracownikiem CIT-u i przewodnikiem po Kartuzach Panią Natalią Gronda, która omówiła najważniejsze atrakcje turystyczne miasta i gminy, rodzaje haftu kaszubskiego oraz stroje regionalne. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć też film promujący region. Następnie wspólnie z przewodnikiem przeszli pod Kolegiatę kartuską i pod monument Mnicha Kartuskiego postawionego tu według pomysłu członków Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Zobaczyli plac przy Kolegiacie, który został odnowiony z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kartuz, Urzędu Miejskiego oraz Klubu Literatury i Sztuki i nazwany Parkiem Towarzystwa Miłośników Kartuz. Wycieczka zakończyła się na Alei Filozofów w Gaju Świętopełka.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zobaczyć miejsca zrewitalizowanie, dowiedzieć się wiele o ich historii, zintegrować się ze swoim miejscem zamieszkania. Podjęli też działania aktywizujące środowisko w obszarze zamieszkania.

Partnerzy Biblioteki