MiPBP Kartuzy
7. warsztaty
Dziś jest 25.07.2024

Dnia 27 marca br. odbyły się 7 warsztaty w MiP BP w Kartuzach warsztaty pod nazwą Obsługa urządzeń biurowych w codziennej pracy - uzupełnianie kroniki.

Celem warsztatów było zdobycie umiejętności obsługi urządzeń biurowych (ksero, scanner, drukarka, laminarka, bindowica, gilotyna), zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez nabycie umiejętności biurowych i komunikacyjnych, wzrost samooceny i wiary we własne siły, zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego oraz wykorzystanie swoich umiejętności w celu podniesienia atrakcyjności obszaru Centrum poprzez przygotowanie imprezy wielkanocnej.

Zajęcia rozpoczęły się od zachęcenia uczestników do udziału w spotkaniach klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej" oraz dzielenia się opiniami i pomysłami na temat zbliżającej się imprezy wielkanocnej. Zostały rozdane i omówione harmonogramy spotkań klubów.

Następnie uczestnicy podzielili się na grupy i, z pomocą trenerów, realizowali wypracowane zadania: przygotowanie plakatów, ulotek, zaproszeń, wybór ozdób świątecznych do realizacji na warsztatach oraz zapoznanie ze sposobem ich wykonania. Dodatkowo dokonano selekcji zdjęć do kroniki klubu. W realizacji zadań wykorzystano komputerowe programy biurowe i graficzne. Wykonane zadania zostały przedstawione i omówione przez każdą z grup.

Po dokonaniu niezbędnych korekt, prowadzące dokonały demonstracji obsługi sprzętu biurowego znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki: urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, scannera, drukarki, laminarki, bindowicy, gilotyny. Następnie, pod nadzorem trenerów, uczestnicy szkoleń drukowali, kserowali, skanowali, laminowali oraz bindowali efekty wykonanych przez siebie prac. Zadanie dostarczyło praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz wykorzystania pozyskanej wiedzy w przyszłej karierze zawodowej.

W kolejnym bloku tematycznym uczestnicy podjęli się przygotowania elementów dekoracyjnych do wykorzystania na warsztatach świątecznych (ozdabianie styropianowych jajek, oklejanie detali z surowców wtórnych i talerzyków papierowych, wycinanie zalaminowanych elementów). Wykonywanie prac biurowych i manualnych zostało urozmaicone poprzez wspólne wyjście na spacer zrewitalizowaną ulicą Kolejową, wzdłuż nowych ścieżek rowerowych, do Stadionu Miejskiego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizowanego. W ramach przedsięwzięć uzupełniających projektu stadion został przebudowany i został certyfikowanym obiektem lekkoatletycznym. Uczestników po obiekcie oprowadził pan Tadeusz Orczykowski – prezes klubu sportowego Cartusia 1923.

Zajęcia zakończyły się podsumowaniem efektów wykonanych prac i zapowiedzią tematu kolejnych warsztatów.

Partnerzy Biblioteki