MiPBP Kartuzy
5. warsztaty
Dziś jest 25.07.2024

Dnia 13 marca 2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyły się piąte warsztaty w ramach projektu rewitalizacji Kartuz pt. "Kartuzy - dobre miejsce dla kultury".

Celem warsztatów było:
- opracowanie przez uczestników warsztatów strategii działania klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu Klub Integracji Społecznej (kwiecień-czerwiec)
- aktywizacja lokalnego środowiska poprzez działania Klubu
- zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji na temat lokalnego środowiska (obszar rewitalizowany Centrum)
- zdobycie wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania za pomocą zasobów bibliotecznych
- wzrost samooceny i wiary we własne siły, prawidłowe odnajdywanie się w środowisku lokalnym
- zminimalizowanie wykluczenia społeczno- kulturalnego.

Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia informacji na temat celów i dotychczasowego funkcjonowania Klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu Klub Integracji Społecznej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z fotografiami ze spotkań oraz imprez organizowanych przez Klub, prześledzić pomysły swoich poprzedników i obejrzeć kronikę.

Następnie przeprowadzono tzw. „ burzę mózgów” w celu opracowania listy pomysłów aktywizujących lokalne środowisko. Wybrano do realizacji dwa tematy, roboczo nazwane Imprezą Wielkanocną oraz Happeningiem Czytelniczym. Podczas pracy w grupach ustalono miejsce, czas, program, zasoby, budżet i materiały niezbędne do ich realizacji. Rozpisano także harmonogram spotkań Klubu.

W kolejnym bloku tematycznym przedstawiono, na podstawie prezentacji multimedialnej pt. "Kartuzy wczoraj i dziś", fotografie ciekawych miejsc w naszym mieście i proces ich przemiany. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję obejrzeć albumy ze zdjęciami Kartuz początku XX wieku i porównać ofertę kulturalną miasta dawniej i dziś.

Jedną ze współczesnych propozycji kulturalnych są koncerty organowe w kolegiacie w ramach Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, odbywające się latem. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli natomiast okazję zapoznać się z budową organów, zasadą ich działania i brzmieniem, odwiedzając znajdujący się w rewitalizowanym obszarze Centrum kościół pw. św. Kazimierza. Muzyk i organista - Pan Tomasz Drążkowski opowiedział o odnowionym i rozbudowany w ubiegłym roku instrumencie, a także zagrał specjalnie dla uczestników krótki koncert.

Na zakończenie zajęć podzielono się wrażeniami i podsumowano dotychczasowe działania Klubu.

Partnerzy Biblioteki