MiPBP Kartuzy
4. warsztaty
Dziś jest 27.09.2023

Warsztaty nr 4 – "Bankowość internetowa - bezpieczeństwo i ochrona praw konsumenta"

27 lutego 2019 r. odbyły się w MiP BP w Kartuzach warsztaty "Bankowość internetowa - bezpieczeństwo i ochrona praw konsumenta", które są realizowane w ramach III edycji projektu rewitalizacji Kartuz.

Celem warsztatów było:

- nabycie umiejętności samodzielnego korzystania z Internetu w zakresie bankowości elektronicznej (prezentacja stron bankowych, Narodowy Bank Polski)

- uporządkowanie wiedzy o poszczególnych produktach bankowych, zakładaniu konta bankowego, w tym e-konta, praw klienta banku, dostarczenie wiedzy na temat praw i ochrony konsumenta, uwzględniania reklamacji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

- zdobywanie umiejętności związanych z posługiwaniem się bankowością elektroniczną, dokonywaniem przelewów, zakupów w sieci

- wykorzystanie bankowości elektronicznej w celu uzyskania oszczędności w budżecie domowym

- zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego, zdobywanie umiejętności związanych z obsługą internetowych porównywarek cenowych, zwiększenie zaradności życiowej poprzez samodzielne dokonywanie operacji w sieci

- zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez nabycie umiejętności cyfrowych.

Zajęcia rozpoczęto od swobodnych wypowiedzi na temat produktów i usług bankowych znanych uczestnikom i zapisania ich na tablicy. Wprowadzono również temat bankowości elektronicznej i usług z nią związanych. Fachowych informacji na ten temat udzielił zaproszony gość - przedstawiciel banku Pan Krystian Gmurek. Przybliżył on uczestnikom zasady działania finansowych aplikacji mobilnych, użytkowania e-konta, kart płatniczych i realizacji usług bankowych. Gość szczególną uwagę poświęcił kwestii bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości internetowej, a także odpowiedział na pytania zadawane przez uczestników.

Kolejnym punktem warsztatów była praca w grupach. Na dużych kartach papieru uczestnicy wypowiedzieli się na temat zalet i wad korzystania z usług bankowych. Następnie, na podstawie zademonstrowanych stron internetowych, omówiono poszczególne opcje narzędzi finansowych, analizowano najbardziej korzystne oferty banku przy założeniu możliwości własnego budżetu, sprawdzano zdolność kredytową oraz szukano najbardziej korzystnych form oszczędzania na lokatach bankowych. Omówiono także różnicę między kredytem a pożyczką i zasadami ich udzielania. Zaprezentowano wyszukiwarki popularnych pożyczek „chwilówek”, gdzie zwrócono szczególną uwagę na stopę RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym doliczając prowizje, opłaty i koszty usług dodatkowych).

W kolejnej części warsztatów omówiono możliwości wykonywania zakupów w sieci poprzez wykorzystanie bankowości elektronicznej. Zaprezentowano ofertę wyszukiwarek cenowych oraz sklepów internetowych jako tańszej alternatywy dla zakupów w sklepach stacjonarnych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie bezpieczeństwa takich transakcji (zagrożenia związane z zakupami w sieci i stosowaniem bankowości elektronicznej). Omówiono również prawa i zasady ochrony konsumenta (reklamacja, rękojmia, uzyskanie informacji na temat metod pomocy w przypadku nieprawidłowości związanych z transakcjami zakupu). Zaprezentowano instytucję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów i formularz zgłoszenia problemu konsumenckiego dla klientów, który dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Podsumowaniem zajęć było wypełnienie kart pracy, polegającej na uzupełnieniu brakujących informacji w tekście. Należało także połączyć opisy kart z odpowiednim ich rodzajem oraz wypełnić test jednokrotnego wyboru. Każdy uczestnik otrzymał ulotki zawierające niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa przy dokonywaniu transakcji zakupów w sieci.

Partnerzy Biblioteki