MiPBP Kartuzy
3. warsztaty
Dziś jest 25.07.2024

Dnia 20 lutego 2019 roku odbyły się w MiP BP w Kartuzach trzecie warsztaty w ramach projektu rewitalizacji Kartuz pt.: „Kultura sposobem na skuteczną autoprezentację”.

Celem warsztatów było:

- nabycie umiejętności wyszukiwania ofert kulturalnych w Internecie

- wykorzystanie bezpłatnej oferty kulturalnej w celu uzyskania oszczędności w budżecie domowym

- wyrobienie umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej przy pomocy terapeutycznego wpływu kultury multimedialnej oraz sztuki

- aktywizacja społeczno-kulturowa grupy, wzrost samooceny i wiary we własne siły oraz świadomości łatwego dostępu do dóbr kultury

- nabycie umiejętności autoprezentacji, pewności siebie, pokonywanie stresu wynikającego z wystąpień publicznych

- wyrażanie siebie przez różne formy kreacji

- kształtowanie tolerancji wobec różnorodności grupy

- zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego i kulturalnego.

Spotkanie rozpoczęto przypomnieniem wiadomości zapamiętanych z pierwszych i drugich warsztatów, podkreślając te, które dotyczyły bezpiecznego internetu oraz korzystania z katalogów on-line Biblioteki. Następnie uczestnicy mogli samodzielnie lub w grupach sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się narzędziami internetowymi, zwłaszcza katalogiem on-line (praca na komputerach, uzupełnianie kart pracy).

Kolejnym punktem warsztatów było spotkanie z gościem - aktorem i animatorem kultury Maciejem Urbanem. Zaproszony gość, w sposób ciekawy i profesjonalny, przedstawił uczestnikom warsztat pracy aktora. Były ćwiczenia aktywizujące i integrujące grupę oraz ułatwiające autoprezentację. Uczestnicy mogli wziąć udział w scenkach rodzajowych, które służyły opanowaniu stresu, nabraniu pewności siebie, poprawieniu dykcji oraz emisji głosu. Nabyte umiejętności mogą być cenną wskazówką w trakcie poszukiwania pracy i rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Kolejnym punktem realizowanych w Bibliotece warsztatów było przybliżenie uczestnikom pojęcia arterapii oraz wykonanie ćwiczenia, którego celem była autoprezentacja poprzez sztukę. Każdy uczestnik miał za zadanie wyrazić siebie na kartce papieru A4, dowolną techniką plastyczną, rozpoczynając od odcisku swoich linii papilarnych (pasje, charakter, wygląd, miejsce pochodzenia, zawód, marzenia, obawy itp.). Wykonane prace zostały omówione i utworzyły mozaikę obrazującą grupę.

Następnie zaprezentowano możliwości wyszukiwania na stronach internetowych bezpłatnej oferty kulturalnej w Kartuzach, zwłaszcza obszarze Centrum (kalendarz imprez, strony internetowe instytucji kulturalnych np. Kartuskie Centrum Kultury, Galeria Refektarz, Muzeum Kaszubskie  w Kartuzach, Szkoła Muzyczna w Kartuzach, Letnie Koncerty Organowe). Wskazano także na możliwość bezpłatnego korzystania ze zdigitalizowanych zasobów bibliotecznych (POLONA, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Academica).

Warsztaty zakończyło podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć swoje przemyślenia na temat skutecznej autoprezentacji i zapisać je na flipcharcie. Następnie przedyskutowano zapisane treści. Na koniec zapoznano obecnych z tematem kolejnych zajęć.

 

Partnerzy Biblioteki