MiPBP Kartuzy
2. warsztaty
Dziś jest 27.09.2023

Warsztaty nr 2: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Internet jako narzędzie w poszukiwaniu pracy.


Dnia 13 lutego 2019 r. odbyły się w MiP BP w Kartuzach warsztaty pt.: Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Internet jako narzędzie w poszukiwaniu pracy.

Celem warsztatów było:

- włączenie się aktywne uczestników w obchody Bezpiecznego Dnia Internetu 2019

- uzyskanie informacji na temat zagrożeń w sieci i metod pomocy

- rozwijanie przedsiębiorczości oraz zwiększenie zaradności życiowej i rozwiązywanie problemów poprzez nabycie praktycznej umiejętności korzystania z użytkowych informacji (formularze cv, list motywacyjny, umowy, oświadczenia)

- zapoznanie z regionalnymi portalami informacyjnymi, dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, poszukiwanie mieszkania do wynajęcia, oferty pracy

- zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez nabycie umiejętności cyfrowych

- umiejętność obsługi bibliotek cyfrowych, katalogów on-line

- wzrost poczucia wartości poprzez samodzielne wykonywanie operacji w Internecie

- zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego

Zajęcia rozpoczęły się omówieniem historii internetu i rozwoju nowych technologii informatycznych na bazie prezentacji multimedialnej. Zostały przedstawione zasady korzystania z popularnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych oraz portali informacyjnych. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z poszczególnymi funkcjami wyszukiwarek i stron internetowych przydatnych w zdobywaniu potrzebnych informacji oraz poszukiwaniu ofert pracy, poznać kreatory pomocne w tworzeniu CV i pisaniu listów motywacyjnych, załatwianiu spraw urzędowych, wyszukiwaniu instytucji znajdujących się w obszarze Centrum, wyszukiwaniu wzorów umów transakcji kupna – sprzedaży, najmu mieszkania, wyszukiwania różnorodnych połączeń komunikacyjnych (rozkłady jazdy PKM) itp. Zapoznali się też z ciekawostkami ułatwiającymi funkcjonowanie np. serwis Fly Radar, Mapy Google , funkcją Steet View. Zaprezentowano również regionalne portale informacyjne, które są źródłem aktualnych i niezbędnych informacji. Przetestowano zakładki związane z poszukiwaniem pracy, mieszkaniami do wynajęcia, dodawaniem bezpłatnych ogłoszeń. Omawianie właściwości internetu zostało urozmaicone przez zabawę z kłębkiem wełny, której efektem było stworzenie wizualizacji sieci internetowej.

Kolejnym elementem zajęć było praktyczne i samodzielne wykorzystanie narzędzi internetowych do poszukiwania informacji. Pracując w grupach uczestnicy warsztatów mieli okazję samodzielnie przetestować wybrane strony internetowe i sprawdzić swoją wiedzę uzupełniając karty pracy i zgrywając informacje z sieci na pendrive.

Następnym blokiem tematycznym było bezpieczeństwo w sieci. Klub Integracji Społecznej włączył się w tym roku w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zaprezentowano ideę akcji i przedstawiono stronę internetową www.saferinternet.pl. Uczestnicy na dużych kartach papieru zapisali własne spostrzeżenia na temat dobrych stron korzystania z Internetu, jak również wynikające z tego zagrożenia i omówili efekty swojej pracy. Następnie wyjaśniona została zasada netykiety oraz pojęcia związane z zagrożeniami w sieci - cyberstalking, grooming, trollowanie, phishing, hejt i inne. Przeprowadzono dyskusję, w trakcie której uczestnicy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z cyberprzemocą i uzależnieniami od internetu. Omówiono sposoby i możliwości radzenia sobie z nimi, uzyskania pomocy specjalistów, a także zgłaszania problemów. Zaprezentowano filmiki edukacyjne i rozdano materiały instruktażowe. Jako podsumowanie uczestnicy wykonali wyklejanki, których celem było dopasowanie haseł do definicji zagrożeń.

Uczestnicy warsztatów chętnie podejmowali temat, dzielili się opiniami i sumiennie wykonywali powierzone im zadania. Na zakończenie zajęć zapowiedziano kolejny temat i zaproszono do licznego uczestnictwa.

Partnerzy Biblioteki