MiPBP Kartuzy
1. warsztaty
Dziś jest 25.07.2024

Warsztaty nr 1 - Poznaj kartuską Bibliotekę

Dnia 06 lutego 2019 roku odbyły się w MiP BP w Kartuzach pierwsze warsztaty w ramach III edycji projektu rewitalizacji Kartuz pt.: "Poznaj kartuską Bibliotekę".

Celem warsztatów było:

- nabycie umiejętności korzystania ze zbiorów oddziałów bibliotecznych, katalogów, usług realizowanych w Bibliotece

- wzrost jakości życia związany z umiejętnością korzystania z zasobów Biblioteki w Kartuzach

- wzrost poczucia wartości związany z umiejętnością samodzielnego poszukiwania użytkowych informacji

- wzrost poczucia wartości związanej z umiejętnością korzystania z oferty kulturalnej Biblioteki - zapoznanie z literaturą i usługami Biblioteki, które mają na celu zminimalizowanie wykluczenia z tytułu niepełnosprawności wzrokowej (Czytak, książki z serii Duże Litery, audiobooki)

- zminimalizowanie wykluczenia społeczno-kulturowego

Zajęcia rozpoczęły się od powitania uczestników przez dyrektora Biblioteki - Panią Kazimierę Socha. Następnie, w oparciu o prezentację multimedialną, omówione zostały cele i zadania warsztatów oraz następujących po nich spotkań Klubu środowiskowego dla rodziców, młodzieży i dzieci w ramach projektu Klub Integracji Społecznej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z działaniami Klubu we wcześniejszych edycjach (tematy spotkań, działania podjęte na rzecz lokalnego środowiska, zorganizowane imprezy kulturalne). Prowadzący zachęcili do zgłaszania pomysłów na kolejne działania klubu w obszarze Centrum.

Kolejnym działaniem było zaktywizowanie oraz zintegrowanie obecnych na warsztatach osób poprzez zabawę zapoznawczą z użyciem piłki. Każdy z uczestników przedstawił się i opowiedział kilka słów o sobie i planach związanych z udziałem w projekcie.

Następnie uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać historię i strukturę kartuskiej Biblioteki. W oparciu o prezentację multimedialną prowadzące przybliżyły postać Janusza Żurakowskiego - patrona książnicy, scharakteryzowały działalność poszczególnych oddziałów oraz przedstawiły ofertę kulturalno-oświatową instytucji.

Zajęcia były okazją do odwiedzenia poszczególnych działów. Zapoznano się z księgozbiorem i jego rozmieszczeniem w placówce, zasadami zapisywania się do Biblioteki, korzystania z czasopism, także oprawnych, komputerów z wolnym dostępem do internetu, wypożyczania książek, audiobooków, czytaków oraz ebooków. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić niedostępne dla czytelników magazyny książek z nowoczesnymi regałami oraz klimatyzacją.

Ważnym elementem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stroną internetową Biblioteki, zasadami korzystania z katalogu on-line oraz logowania się i korzystania z internetowego konta czytelnika.

Warsztaty zakończyły się swobodnymi wypowiedziami na temat efektów przeprowadzonych zajęć oraz zapowiedzią tematu kolejnych. Spotkanie było okazją do integracji grupy. Uczestnicy wykazali się zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem. Z pomocą trenerów wykonywali zadania i włączali się w dyskusje.

Partnerzy Biblioteki