MiPBP Kartuzy
W domu niewoli
Dziś jest 27.09.2023

W domu niewoli


Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Kartuzach odbyło się 15 lutego br. w siedzibie Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki.


W spotkaniu wzięło udział 7 osób. Tematem dyskusji była książka pt. „W domu niewoli”, polskiej poetki i pisarki Beaty Obertyńskiej ps. Marta Rudzka. Autorka w czasie okupacji sowieckiej Lwowa została aresztowana przez NKWD i osadzona w areszcie  w lwowskich Brygidkach, następnie więziona kolejno w Kijowie, Odessie, Charkowie. Starobielsku, wreszcie zesłana do łagru Loch-Workuta.  Zwolniona na mocy amnestii dla obywateli polskich i wraz z tysiącami współtowarzyszy niedoli rozpoczęła tułaczkę w poszukiwaniu  formującej się armii gen. Andersa.  Po wojnie osiadła w Londynie. Otrzymała wiele nagród literackich m.in. nagrodę londyńskiego „Przeglądu Powszechnego”, nagrodę Fundacji Lanckorońskich.

„W domu niewoli”  to dramatyczna  historia kobiety, którą II wojna światowa zastała we Lwowie. Autorka opisuje swoją tułaczkę po radzieckich więzieniach, pobyt w łagrze a wreszcie sowiecką rzeczywistość. Wspomnienia autorki są bardzo osobiste i szczegółowe. Opisuje gehennę, którą przeżyła ona i tysiące ludzi w sowieckich łagrach i więzieniach, gdzie głód, zimno, choroby, brud i robactwo było na porządku dziennym.


Uczestniczki spotkania zastanawiały się jak można było tak żyć i ile człowiek jest w stanie wytrzymać?4 Jak kobiety znajdowały w sobie siłę żeby przetrwać ? Klubowiczki przyznały, że autorka pięknie opisuje ludzi. Temat książki bardzo trudny opisany wyrazistym językiem
.

Partnerzy Biblioteki