LOT do Kanady
Dziś jest 10.07.2020
LOTdo Kanady
 
16 czerwca br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach obchodziła I rocznicę nadania imienia.

W związku z tym wydarzeniem Wypożyczalnia dla Dzieci zrealizowała projekt czytelniczy pt. "
LOT do Kanady". Celem projektu było rozpropagowanie postaci Janusza Żurakowskiego jako wzoru osobowego dla współczesnej młodzieży, a także wzbudzenie zainteresowania uczestników zajęć Polonią Kanadyjską. Program projektu zakładał między innymi założenie przy Bibliotece Klubu Modelarstwa Lotniczego "Żur" jako formę upowszechniania wśród młodzieży pasji zawodowej legendarnego Żura. Projekt skierowany był głównie do uczniów klas V szkół podstawowych w Kartuzach, a także dla wszystkich zainteresowanych. Spotkania, trwające do końca roku szkolnego, przeprowadzone były w formie warsztatowej. Zadaniem uczestników było stworzenie przewodnika po Kanadyjskich Kaszubach. Podsumowaniem zdobytej wiedzy na warsztatach był konkurs oparty głównie o powstały przewodnik. Kontynuacja tego dzieła nastąpi w przyszłym roku szkolnym. Przedsięwzięte działania na stałe wpisują się do tradycji Biblioteki związanej z popularyzacją tak niezwykłej, a jednocześnie wciąż tak mało znanej postaci Patrona.