MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 29.03.2023

Lista uczestników, zagadnienia.

Test wiedzy o Kartuzach. 100-lecie nadania Kartuzom praw miejskich. 
Lista osób zakwalifikowanych do Testu wiedzy o Kartuzach w 100-lecie nadania Kartuzom praw miejskich (na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 15:00).
Szkoły podstawowe, klasy 7-8
Antonina Kwidzińska – SP nr 2 w Kartuzach
Amelia Lewna – SP nr 2 w Kartuzach
Aleksandra Martyna – SP nr 2 w Kartuzach
Almira Smolińska – SP nr 2 w Kartuzach
Miłosz Teterycz – SP nr 2 w Kartuzach
Liliana Wolska – SP nr 2 w Kartuzach
Weronika Tusk – ZKiW w Brodnicy Górnej
Zuzanna Pek – SP w Kiełpinie
Maja Grunwald – SP w Kiełpinie
Laura Sikora – SP w Kiełpinie
Katarzyna Chejmanowska – SP w Kiełpinie
Tamara Hildebrandt – SP w Kiełpinie
Jakub Kunowski – ZKiWS w Kartuzach
Adrian Sałamaj – ZKiWS w Kartuzach
Maja Wydrowska – SP w Mirachowie
Paweł Bobkowski – SP w Mirachowie
Julia Brzoskowska – SP w Mirachowie
Oliwia Szreder – SP w Mirachowie
Agata Kotłowska – SP w Mirachowie
Wiktor Hilbrycht – SP nr 5 w Kartuzach
Mateusz Kreft – SP nr 5 w Kartuzach
Julia Konkol – SP nr 5 w Kartuzach
Daria Sobieszczuk – SP nr 5 w Kartuzach
Aleksander Mielnikowski – SP nr 5 w Kartuzach
Martyna Reszka – ZKiW w Dzierżążnie
Celina Hinc – ZKiW w Dzierżążnie
Szkoły ponadpodstawowe
Wiktoria Bigus – II LO w Kartuzach
Wiktoria Wesserling – II LO w Kartuzach
Zuzanna Krefta – II LO w Kartuzach
Julia Mach – II LO w Kartuzach
Roksana Mielewczyk – III LO w Kartuzach
Zuzanna Bladowska – III LO w Kartuzach
Wiktoria Cylka – III LO w Kartuzach
Zofia Borchardt – III LO w Kartuzach
Antonina Zdrojewska – III LO w Kartuzach
Julia Dawidowska – I LO w Kartuzach
Agata Cirocka – I LO w Kartuzach
Eliza Rychert – I LO w Kartuzach
Nikodem Warmowski – I LO w Kartuzach
Sebastian Daniliszyn – I LO w Kartuzach
Aleksandra Serkowska – I LO w Kartuzach
Julia Plichta – I LO w Kartuzach
Magdalena Cirocka – I LO w Kartuzach
Aleksandra Litka – I LO w Kartuzach
Alicja Karkowska – I LO w Kartuzach
Julia Lemańczyk – I LO w Kartuzach
Zuzanna Białk – I LO w Kartuzach
Marta Miotk – I LO w Kartuzach
Paulina Trela – I LO w Kartuzach
Oliwia Stenka – I LO w Kartuzach
Eliminacje odbędą się15 marca 2023 r. o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach na Os. Wybickiego(należy kierować się do wejścia głównego od strony boiska i następnie na łącznik).
Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z nauczycielami.
Pytania zadawane w teście będą miały charakter zarówno zamknięty, jak otwarty.
Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteka.kartuzy.pl w terminie do 3 dni od ich zakończenia.
Czas trwania testu: 1,5 h.
Polecamy lekturę zwłaszcza następujących pozycji: Dzieje Kartuz t. I, Kartuzy 1998, Dzieje Kartuz t. II, Kartuzy 2001. Wiele przydatnych książek jest też dostępnych w zbiorach kartuskiej biblioteki: można zwrócić się o pomoc do bibliotekarzy.
Polecamy korzystanie z katalogu zbiorów naszej placówki: http://195.116.119.72:8080/Opac5/
Wszelkie pytania należy kierować na adres dyrektor@biblioteka.kartuzy.pl.
Do finału zaprosimy 6 uczniów szkół podstawowych oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskają największą ilość punktów z testu. Następnie wyłonimy laureatów testu i nagrodzimy wszystkich uczestników finału.
Uczestnicy eliminacji otrzymają pamiątkowe certyfikaty udziału w teście.
Pole zagadnień:
Dla wszystkich uczniów:
1. Historia zakonu kartuzów w Kartuzach – najważniejsze fakty i postaci
2. Historia i symbolika herbu Kartuz
3. Flaga Kartuz, hejnał Kartuz, logo Kartuz
4. Patron Kartuz
5. Honorowi obywatele Kartuz w okresie międzywojennym oraz po roku 1989
6. Zabytki Kartuz: obiekty sakralne (wraz z ich wyposażeniem) oraz świeckie
7. Kartuskie pomniki i miejsca pamięci: ich historia i znaczenie
8. Włodarze Kartuz od roku 1920 i okresy ich urzędowania
9. Historia starostwa w Kartuzach, najważniejsi starostowie
10. Demografia Kartuz na przestrzeni lat i współcześnie
11. Współczesne nazwy ulic i miejsc w Kartuzach
12. Kartuskie jeziora – podstawowe fakty, rekultywacja
13. Lasy kartuskie – podstawowe fakty
14. Lokalna prasa tradycyjna i internetowa – historia i teraźniejszość
15. Powrót Kartuz do Macierzy – najważniejsze fakty
16. Generał Haller i jego związek z Kartuzami
17. Nadanie Kartuzom praw miejskich – okoliczności, najważniejsze fakty
18. Aleksander Majkowski i jego związki z Kartuzami
19. Ruch kaszubski w Kartuzach w XX-leciu międzywojennym i po wojnie
20. Wrzesień 1939 r. w Kartuzach, zbrodnia w Kaliskach
21. Marzec 1945 r. w Kartuzach
Dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych:
1. Historia kartuskiej biblioteki publicznej – najważniejsze fakty i postaci
2. Historia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – najważniejsze fakty i postaci
3. Najważniejsze wydarzenia kulturalne, imprezy, zawody sportowe, organizowane w Kartuzach w latach 1989-2023
4. Ludzie sportu związani z Kartuzami i ich najważniejsze osiągnięcia
5. Kartuzy jako miejscowość letniskowa przed II wojną światową
6. Historia gospodarki, przemysłu i kupiectwa kartuskiego: najważniejsze fakty i postaci
7. Karol Wojtyła i Kard. Stefan Wyszyński w Kartuzach
8. Komitet Obywatelski w Kartuzach
9. Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz – najważniejsze fakty i postaci
10. Kolej w Kartuzach w latach 1886-2023 – najważniejsze fakty i postaci
Dodatkowo dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
1. Pradzieje Kartuz i okolic – najważniejsze fakty
2. Szkolnictwo w Kartuzach do czasów współczesnych – najważniejsze fakty
3. Kartuzy w czasach zaborów – najważniejsze fakty i postaci związane z miejscowością
4. Niemcy i Żydzi w Kartuzach przed 1920 r. oraz w okresie międzywojennym – najważniejsze fakty i postaci
5. Ludzie kultury i sztuki związani z Kartuzami i ich najważniejsze dokonania
6. Towarzystwo Miłośników Kartuz i Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuzy – najważniejsze postaci i dokonania
7. Henryk Kotowski i jego działalność zawodowa i artystyczna w Kartuzach
8. Najważniejsi nauczyciele szkół średnich w Kartuzach w okresie PRL
9. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Kartuzy – najważniejsze fakty i postaci
10. Historia straży pożarnej w Kartuzach – najważniejsze fakty i postaci