MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 22.06.2024

Wokół ludowego łabędzia

Pierwsze zajęcia miały charakter organizacyjny oraz zapoznawczy. Ponadto omówiono „Motyw łabędzia w kulturze polskiej oraz kulturze kaszubskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury oraz ikonografii” – warsztaty z książką.

25 sierpnia w czasie zajęć powtórzony został materiał z warsztatu nr 1 oraz omówiony „Motyw łabędzia w piśmiennictwie na temat Kiełpina” (warsztaty z książką).

Został osiągnięty następujący cel: uczestnicy zajęć uzyskali wiedzę na temat tego, jak różnie był przedstawiany łabędź od zarania dziejów oraz jakie miał znaczenie w różnych kulturach i w różnym czasie. Praca w grupach polegała na wyszukiwaniu w różnego rodzaju książkach dotyczących sołectwa Kiełpino motywu łabędzia. Został osiągnięty także jeszcze jeden cel: uczestnicy uzyskali wiedzę na temat tego, jak dawniej przedstawiany był łabędź w Kiełpinie oraz najbliższym kręgu kulturowym i jakie kumulował znaczenia w lokalnej społeczności.

Przypominamy: Motyw łabędzia jest niezwykle ważny dla mieszkańców Kiełpina. Zwierzę to znajduje się nawet w nieoficjalnym „herbie” Kiełpina. Nie bez powodu…

Temat kolejnych warsztatów, które odbędą się już w najbliższy czwartek, 1 września: Tworzenie legendy związanej z Kiełpinem oraz motywem łabędzia (warsztaty pisarskie).

Uczestnicy dowiedzą się czym jest legenda, poznają przykłady legend, dowiedzą się jakie są przykłady legend dotyczących Kiełpina, jak napisać legendę. Rozpoczną pisanie własnej legendy o Kiełpinie z motywem łabędzia. Pracę będą kontynuowali w domu, zaś następne spotkanie będzie poświęcone odczytywaniu legend oraz ich ew. udoskonalaniu wspólnie z prowadzącym.

Zapraszamy wszystkich chętnych w czwartki o godz. 17:00 do filii Biblioteki w Kiełpinie. Zakończenie projektu: 20 października 2022 r. Można się jeszcze zapisać pod numerem tel.: 783-163-943, mimo że osiągnęliśmy już limit miejsc.

Cele projektu:

- Integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wspieranie włączenia społecznego mieszkańców sołectwa Kiełpino;

- Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego rękodzieła poprzez organizację cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych w okresie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem ludowego kaszubskiego malarstwa na szkle;

- Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kiełpino na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu poprzez udział w warsztatach osób dotychczas niezaangażowanych w życie kulturalne sołectwa, emerytów, rencistów oraz osób wykluczonych społecznie (m.in. osób niepełnosprawnych) jak również poprzez udział wszystkich uczestników projektu w tym ww. w konkursie zorganizowanym na zakończenie projektu mającym za zadanie wyłonić produkt lokalny w postaci pamiątki z sołectwa Kiełpino dedykowanej turystom.

Efekty realizacji operacji:

- Organizacja cyklu międzypokoleniowych rozwijających zajęć kulturalnych;

- Organizacja konkursu dla uczestników zajęć;

- Stworzenie kilkudziesięciu prac artystycznych, w tym rękodzieł opartych na tradycji ludowej, z motywem łabędzia nawiązującego do nazwy oraz historii i herby sołectwa Kiełpino;

- Stworzenie wystawy prac konkursowych uczestników warsztatów;

- Opracowanie przez uczestników oraz przedstawienie jednego lokalnego produktu artystycznego adresowanego do turystów z motywem łabędzia stanowiącego swoistą pamiątkę z odwiedzin w Kiełpinie i okolicach (laureat konkursu);

- Nastąpi integracja społeczna i międzypokoleniowa reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób);

- Nastąpi wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej reprezentatywnej grupy mieszkańców sołectwa Kiełpino (20 osób);

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023 realizuje operację pn. „Wokół ludowego łabędzia” – cykl międzypokoleniowych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino, której celem jest aktywizacja, integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców sołectwa Kiełpino oraz wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej poprzez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego i rękodzieła.

W ramach operacji odbywa się cykl warsztatów dotyczących motywu łabędzia, od którego pochodzi nazwa wsi i sołectwa Kiełpino oraz konkurs dla uczestników warsztatów na wykonanie produktu lokalnego. Efektem realizacji operacji będzie wykonanie prac artystycznych przez uczestników warsztatów, stworzenie wystawy prac konkursowych, aktywizacja oraz wzmocnienie poczucia integracji i włączenia społecznego, a także zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców sołectwa Kiełpino.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl. 

Wokół ludowego łabędzia

 

Partnerzy Biblioteki