Aktualności
Dziś jest 21.01.2019

Nowa Biblioteka wkrótce otwarta. To rewolucja dla Czytelników i pracowników książnicy

Z dniem 5 września 2018 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach oficjalnie wznawia swą działalność w nowej siedzibie, mieszczącej się w budynku Dworca Integracyjnego w Kartuzach przy ul. Dworzec 4.

Budowa lokalu Biblioteki została zrealizowana w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz jako zadanie – Budowa Biblioteki plus, m.in. na działania Klubu Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowe koszty budowy to kwota 2 mln 900 000,00 zł, z czego dofinansowanie EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wynosi 1 mln 651 195,14 zł.


Powierzchnia użytkowa Biblioteki obejmuje 525 m2. Nowa lokalizacja obejmuje: Wypożyczalnię dla Dorosłych połączoną z Czytelnią oraz Wypożyczalnią Multimediów, Wypożyczalnię dla Dzieci połączoną z Wypożyczalnią Czytaków, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, kącik prasy, stanowiska komputerowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i magazyny.

Dzięki windzie i wyeliminowaniu barier architektonicznych jest to przestrzeń przyjazna dla osób starszych i niepełnosprawnych, a zainstalowany monitoring oraz stała obecność pracownika ochrony czyni tę przestrzeń również bezpieczną.

Zakup wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Kartuzach zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa, otrzymaliśmy 412 tys. 500,00 zł. Z tych funduszy Biblioteka zakupiła kompleksowe wyposażenie, na które składają się m.in. regały, szafy, biurka, stoliki, krzesła, sofy, fotele, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, nowoczesne oświetlenie, dizajnerskie dekoracje.

Z dofinansowania NPRC Priorytet 2 został także zakupiony projekt aranżacji pomieszczeń Biblioteki, który wykonał dyplomowany architekt wnętrz dr hab. Jan Sikora, autor znanych projektów m.in. Mediateki w Sopocie „Sopoteka” oraz Stacji Kultura w Rumi.


Stylistyka wyposażenia kartuskiej Biblioteki łączy elementy nowoczesnego dizajnu – m.in. szkło, metal, oświetlenie z elementami nawiązującymi do tradycji naszego regionu – m.in. drewno, wiklina, stylizowane krzesła, lampy, kolorystyka.

Dzięki realizacji zadań w ramach NPRC Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 kartuska Biblioteka spełniać będzie warunki Certyfikatu Biblioteka + , który jest prestiżowym wyróżnieniem, potwierdzającym, że Biblioteka funkcjonuje zgodnie z najlepszymi światowymi standardami zarówno pod względem infrastruktury, wykorzystania nowych technologii, jak i obsługi czytelnika.

Serdecznie zapraszamy naszych użytkowników do odwiedzin w Wypożyczalni dla Dorosłych w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 - 18:00 , środy w godz. 10:00 - 18:00 i soboty w godz. 9:00 - 15:00 . Wypożyczalnia dla Dzieci czynna będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.