Kontakt
Dziś jest 19.07.2018

Czytelnia Internetowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach informuje, że Czytelnia Internetowa będzie nieczynna do odwołania.

Zapraszamy do korzystania ze stanowisk komputerowych w Czytelni Popularnonaukowej (dodatkowo sieć Wi-Fi) oraz Wypożyczalni dlaDorosłych.

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

  • ul. Gdańska 15
  • 83-300 Kartuzy
  • tel. (58) 681-15-15 wew.21
  • e-mail: internet@biblioteka.kartuzy.pl
  • Czytelnia Internetowa mieści się na II piętrze budynku, pokój 34
 


Czytelnia Internetowa w MiPBP w Kartuzach powstała w wyniku przystąpienia Biblioteki w 2006 roku do projektu  pt.: Pomorska Sieć Informacji Regionalnej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie realizowane było przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

Zamiarem pomysłodawców było stworzenie bazy informacji lokalnej i regionalnej, która zawierałaby wiadomości o kulturze, historii, folklorze, możliwościach gospodarczych i walorach turystycznych województwa pomorskiego. Placówka otrzymała wówczas sprzęt komputerowy, oprogramowanie biblitoteczne, wyposażenie meblowe oraz infrastrukturę sieciową niezbędną do funkcjonowania projektu.

Zakupione wyposażenie pozwoliło na stworzenie jedynej w powiecie Czytelni Internetowej, która została oddana do użytku zewnętrznego 9 stycznia 2007 roku. Posiadała wówczas pięć stanowisk z bezpłatnym dostępem do Internetu dla użytkowników oraz urządzenie wielofunkcyjne. Siedziba Czytelni znajdowała się na parterze budynku, w pokoju nr 6.

Obecnie odwiedzający najczęściej korzystają ze stron internetowych w celu poszukiwania pracy, obsługi poczty elektronicznej, nadawania ogłoszeń, użytkowania portali społecznościowych. Młodzież i studenci przygotowują referaty, prace dyplomowe i zadania domowe zawarte na platformach edukacyjnych. Użytkownicy coraz częściej dokonują przelewów bankowych, opłat czy zakupów w sieci, korzystają z pakietu MS Office oraz drukarki. Wielu odwiedzających operuje materiałami zapisanymi na własnych nośnikach elektronicznych. Część osób przychodzących do Czytelni użytkuje internet wyłącznie w celach rozrywkowych.

Czytelnia oferuje  możliwość wykorzystania komputerów w celach edukacyjnych. Odbyły się tu między innymi kursy komputerowe dla seniorów i szkolenie dla osób 50+ „O finansach w Bibliotece”. W ten sposób placówka włączyła się w działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

Od 2015 roku istnieje możliwość udostępniania zasobów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Jest to system wypożyczeń międzybibliotecznych, który częściowo zastępuje tradycyjny.    Oferta edukacyjna Biblioteki została powiększona oferując swoim czytelnikom dostęp do tysięcy publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jest to bardzo przydatne narzędzie do poszukiwań publikacji dla naukowców, studentów, badaczy, historyków           i innych zainteresowanych.

Od 29 maja 2014 roku Czytelnia znajduje się w nowym, wyremontowanym, przestronnym       i estetycznym pomieszczeniu na drugim piętrze budynku, w pokoju nr 34. Z początkiem bieżącego roku zmieniły się także warunki korzystania z placówki. Obecnie odwiedzający zostaje zapisany na podstawie dokumentu tożsamości do rejestru użytkowników Czytelni Internetowej.

Opinie oraz sugestie dotyczące działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach można składać w księdze skarg i wniosków, która dostępna jest w siedzibie instytucji na I piętrze budynku - pokój 17 (Kartuzy, ul. Gdańska 15).